Kvastingen

Kvinnliga tonsättare och ny musik saknas på svenska musikscener

2015/05/20

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har i samarbete med KVAST undersökt repertoaren vid svenska musikinstitutioner och för första gången har även statistik tagits fram som visar andelen framförd musik i minuter… Läs mer

Stor repertoarinventering 2014–15

2015/01/29

Just nu pågår Kvasts och FSTs (Föreningen Svenska Tonsättare) stora genomlysning av repertoaren hos de offentligt finansierade orkestrarna och operahusen. 21 generalprogram synas, samtliga framförda verk listas med kompositör, kompositionsår, speltid… Läs mer

FST och KVAST samarbetar i projekt om svenska orkestrars repertoar

2014/12/19

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) startar ett nytt samarbete med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST). Tillsammans ska de båda föreningarna skapa en omfattande statistik över svenska orkester- och operainstitutioners aktuella repertoar. Projektet… Läs mer

Är kvinnliga tonsättare mer framgångsrika än de manliga?

2014/11/12

För ett halvår sedan konstaterade Kvastwebben att den kompositionsfliten var stor bland de kvinnliga komponisterna när det gällde att få ut nya verk. Gör vi motsvarande genomgång av antalet uruppförda verk… Läs mer

Tre musiknätverk för jämställdhet möttes

2014/05/6

Vitalitet och sprängkraft. Om hur tre organisationer för jämställdhet tänker och arbetar. Det hände sig på Måndagsklubben som arrangerades av FST, SKAP, Musikcentrum och Musikerförbundet. Platsen var lilla restaurangen Tugg… Läs mer

Jämställt i Berwaldhallen backar betänkligt

2014/05/5

Detta med varierad, demokratisk och jämställd repertoar verkar vara som aprilväder, när orkestrarnas säsongsprogram börjar släppas. Den 7 maj kommer Berwaldhallens och Sveriges Radios Symfoniorkesters ut som ett av de… Läs mer

Musiklivets jämställdhetsprojekt tuffar på

2014/04/28

Fler kvinnor på kreativa poster i musiklivet, en mer jämställd repertoar och mer jämställdhet inom jazzen – det är mål för tre av projekten som fått jämställdhetsstöd av Musikverket. Musikverket… Läs mer

Kvinnlig tonsättarflit står sig

2014/04/25

Produktivitet och konstnärligt skapande är visserligen ojämförbara storheter. Ett visst intressemått är ändå att jämföra antalet uruppföranden av svenska manliga och kvinnliga kompositörer anslutna till FST, Föreningen Sveriges Tonsättare. Det… Läs mer

På kompositörsstipendium till Fiuggi

2014/03/20

Anna-Lena Laurin i Fiuggi, Italien – hösten 2013 [Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”1″ gallery_id=”1″ sort_by=”order” image_column_number=”5″ images_per_page=”30″ image_title=”hover” image_enable_page=”1″ thumb_width=”180″ thumb_height=”90″ popup_width=”800″ popup_height=”500″ popup_effect=”fade” popup_interval=”5″ popup_enable_filmstrip=”1″ popup_filmstrip_height=”70″ popup_enable_ctrl_btn=”1″ popup_enable_fullscreen=”1″ popup_enable_comment=”1″ popup_enable_facebook=”1″ popup_enable_twitter=”1″… Läs mer

12, 20 eller 40 % musik av kvinnor?

2014/03/7

  RepertoarRyckets rundresa till svenska orkestrar 2013–2014 KVAST har nu träffat nästan alla svenska orkestrar och vi har också startat insamlandet av deras egna målsättningar. Här kan vi presentera den… Läs mer

Slutspel i Orkestertoppen 2013–14

2014/01/25

I samband med KVASTs årliga sammanställning av repertoartillståndet i de svenska, offentligt finansierade, orkestrarna presenterades hösten 2013, kunde fem orkestrar som bara publicerat sina program för halva säsongen/hösten inte listas… Läs mer

Kvinnlig tonsättarandel – dåligt blir inte bättre

2014/01/24

När KVAST i augusti/september 2013 gjorde sin årliga inventering av de svenska orkestrarnas säsongsprogram fanns fem orkestrar som då enbart presenterade sitt utbud för hösten 2013 (precis som de gjort… Läs mer

Guldkvasten 2013

2013/11/14

2013 års Guldkvasten-utmärkelser gick till Vadstena-Akademien, den lilla men naggande goda operaakademi som sedan 1964 upptäcker och framför bortglömda operor och beställer nya. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av… Läs mer

Du är Queen

2013/11/13

I Umeå den 2 november 2013 genomfördes en sammankomst/konferens för en rättvisare och mer jämställd musikbransch. Inbjudna var bl a representanter från Jämställd festival, She’s got the beat / Popkollo, Rättviseförmedlingen, Jag är kvinna… Läs mer

Årets repertoargenomgång presenteras

2013/09/16

Vid en press- och informationsträff den 16 september 2013 kunde KVAST för sjätte året i rad presentera föreningens genomgång av tillståndet i de svenska orkestrarna. Publicerade generalprogram för säsongen 2013–14… Läs mer

WIMUST-möte i Fiuggi

2013/08/1

I början av juli 2013 hölls i Fiuggi, Italien, ett tvådagars medlemsmöte för de europeiska föreningar och organisationer som är medlemmar i paraplyorganisationen WIMUST (Women In Music Uniting Strategies For… Läs mer

Om kvinnors närvaro i musiken

2013/05/30

Tebogo Monnakgotla från KVAST deltog i Allmänna Sångens i Uppsala femtioårsjubileum som blandad kör. Jubileet inleddes med ett symposium, där musikvetaren Leif Jonsson redogjorde för framväxten av en blandad kör, historikern… Läs mer

Årsmöte 2013

2013/03/25

Ordinarie årsmöte för Kvast 2012 hölls den 19 februari 2013. Plats: Stim-huset, Hornsgatan 103, Stockholm.   Kajsa Hallhagen valdes till mötets ordförande, Ylva Q Arkvik till mötets sekreterare. Förutom de… Läs mer