Musiklivets jämställdhetsprojekt tuffar på

2014/04/28

cirkelkalender2014_2+Kvast-01Fler kvinnor på kreativa poster i musiklivet, en mer jämställd repertoar och mer jämställdhet inom jazzen – det är mål för tre av projekten som fått jämställdhetsstöd av Musikverket.

Musikverket har delat ut totalt 6,4 miljoner i stöd under tre år (2012–2014) till projekt som alla arbetar för ett mer jämställt musikliv. Ett av projekten, KVASTs RepertoarRycket (Orkesteravtal för mer jämställd repertoar) fick sitt startstöd 2013 och nu har även ett stöd för 2014 beviljats.

RepertoarRycket, steg 2

Syftet med RepertoarRycket är att få landets 20 största orkestrar att själva sätta upp kvantitativa jämställdhetsmål för sina repertoarer. KVAST bistår orkestrarna med rådgivning och hjälp med analysarbetet. Projektet fick jämställdhetsstöd 2013 och även 2014.

Under året har KVAST träffat 19 svenska orkestrar för att diskutera hur orkestrarna själva kan arbeta med könsfördelningen av tonsättare i sina repertoarer. Arbetet med orkestrarna har varit framgångsrikt och merparten av orkestrarna har varit positiva till att diskutera frågan och att sätta upp jämställdhetsmål.

Se orkesterlivets senaste utfästelser här

 

Kvast_RepertoarRycket_del2Just nu arbetar KVAST med att sammanställa orkestrarnas mål. Men arbetet slutar inte där.

– Vi planerar nu att jobba mot Sveriges musikhögskolor som är en viktig del i denna kedja då det är de som utbildar musiker, dirigenter och andra, säger Ylva Q Arkvik, ordförande för KVAST.

 

Fler jämställdhetsprojekt får stöd

BRANSCHEN VILL ANSTÄLLA KVINNOR

Fritz’s Corners mentorprogram Makten över musiken fick jämställdhetsstöd 2012, 2013 och 2014. Programmet syftar till att ge kvinnor med erfarenhet av musikbranschen möjlighet att guida andra kvinnor som är i början av sin karriär. Målet är att se fler kvinnor på kreativa nyckelposter i musikbranschen.

Projektets första år har gett tydliga resultat. Flera av deltagarna har fått jobb som de faktiskt vill ha. Män med höga positioner på musikbolag har även kontaktat Fritz’s Corner för råd. Det finns en vilja att anställa kvinnor men många vet inte hur de ska gå till väga.

– Det gamla unkna argumentet ”det finns inga” verkar bytas ut till ”jag vet inte hur jag ska göra för att hitta dem” vilket är mer än välkommet. För det är något vi kan hjälpa till med, säger Lisa Lundgren, projektledare för Makten över musiken, om verksamhetens första år.

Fritz´s Corner och Makten över musiken kammade dessutom hem priset Årets indie på Manifestgalan 2014.

 

HANDLINGSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLD JAZZVÄRLD

Riksorganisationen Svensk Jazz vill skapa ett långsiktigt europeiskt samarbete för en mer jämställd jazzvärld. I mars arrangerade de en konferens fylld av föreläsningar och diskussioner gällande jämställdhetsarbete och normkritiskt synsätt inom nordiskt jazzliv. Fokus låg på arrangörer och producenter.

Hela konferensen filmades och med dessa filmer som utgångspunkt är man just nu i full gång med att sammanställa ett handlingsprogram för nordiska arrangörer – Europe jazz balance – Nordic pilot. Tanken är att projektet i höst ska lyftas till en europeisk nivå.

Med handlingsprogrammet vill man få jazzarrangörer att öppna ögonen för könsfördelningen och syna sig egen verksamhet, något som Svensk Jazz menar kan vara plågsamt.

– Det gäller helt enkelt att försöka se sina misstag som möjligheter för att utveckla sig själv, sin verksamhet och i slutändan svenskt musikliv, säger Karin Inde, verksamhetsledare på Svensk Jazz.

 

Läs om samtliga pågående jämställdhetsprojekt som stöds av Statens musikverk