Advisory Board

KVASTs Advisory Board är, på initiativ av tidigare föreningsordförande Astrid Pernille Hartmann, en namnkunnig och kunnig samling personer som vill hjälpa oss skapa ”Jämlikhet på musikscenerna, för demokrati och god konst”. Vi presenterar tacksamt:

Fredrik Andersson, Programchef Konserthuset Stockholm – Kungliga Filharmoniska Orkestern

Hilde Synnöve Blix, Professor vid Musikkonservatoriet Norges Arktiske Universitet

Monica Danielsson, Program- och planeringschef Norrbotten NEO

Lene Grenager, Tonsättare

Sanne Krogh Groth, Docent i musikvetenskap vid Lunds Universitet

Camilla Hambro, Universitetslärare vid Åbo akademi

Sine Tofte Hannibal, Daglig leder vid Dansk Komponistforening

Astrid Pernille Hartmann, Musikvetare, tidigare ordförande i KVAST (2016-2021)

Juliana Hodkinson, Tonsättare

Madeleine Isaksson, Tonsättare

Guro Gravem Johansen, Försteamanuensis vid Norges musikhögskole

Astrid Kvalbein, Rektor Norges Musikkhögskole

Gabriella Di Laccio, Grundare och curator av sajten DONNE, Women in Music

Mats Lindström, Studiochef Elektronmusikstudion EMS

Karin Rehnqvist, Professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Susanne Rydén, Preses Kungliga Musikaliska Akademin

Jennah Vainio, Tonsättare

Susanna Välimäki, Docent i musikvetenskap vid University of Helsinki

Camilla Wagner, Journalist

Helena Wattström, Programansvarig vid Högskolan för scen och musik, Göteborg

Helena Wessman, Rektor Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Susanne Wosnitzka, Musikvetare

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer