Hedersmedlemmar

Under åren har KVAST utnämnt ett antal hedersmedlemmar – personer som gjort något extra för organisationen eller de frågor vi driver. Här kan du läsa om dem.

Per-Åke Byström

Ända sedan starten har Per-Åke Byström varit en av KVAST:s trognaste medarbetare och allierade. Han byggde föreningens första hemsida och har alltid hjälpt till att sprida vårt budskap. Parallellt med detta har han drivit ett eget gediget jämställdhetsarbete genom bloggen Imusiken, där han bland annat granskar könsfördelningen på de svenska musikinstitutionernas repertoarer. Till exempel väckte Per-Åke mycket uppmärksamhet genom inläggen om 2023 års Östersjöfestival – en debatt som nådde till såväl Sveriges Radio som SVT.

Karin Rehnqvist

Det var här allt började, med tonsättaren och kompositionsprofessorn Karin Rehnqvists ilska över sakernas tillstånd. År 2008 tog hon initiativ till att bilda KVAST, och under hennes fyra år som ordförande skapades en grund, profil och verksamhet som haft avgörande betydelse för föreningens fortsatta verksamhet.

Marie Selander

Marie Selander har en lång historia av att kämpa för kvinnor i musiken och genom musiken. Hennes bok Inte riktigt lika viktigt var ett tungt bidrag till synliggörandet av kvinnliga musiker som raderats ut av historieskrivningen – i blues och punk såväl som inom den svenska folkmusiktraditionen.

Birgitta Tollan

Som producent i P2 har Birgitta Tollan verkat i ett av Sveriges viktigaste forum för konstmusik. Här har hon utmanat genom att bland annat uppmärksamma kvinnor inom konstmusiken och genom att prata om villkoren för homosexuella inom den svenska operan.

Hennes serie How sweet the sound tog upp svarta musikers villkor på den amerikanska konstmusikscenen. Här ser vi ett jämställdhetsarbete som lyfter blicken för att inkludera hur faktorer som rasism och homofobi påverkar dynamiker kring kön.

Eva Öhrström

Eva Öhrström är musikforskare och professor emerita vid Kungliga musikhögskolan. Hennes doktorsavhandling behandlade kvinnors musicerande under 1800-talet, och hon har också publicerat ett antal biografier inom projektet Levande musikarv. Hennes bok Elfrida Andrée – ett levnadsöde nominerades till Augustpriset.

Sven Kyllenius

Sven är pensionerad bibliotekarie och medlem i KVAST sedan 2014. I sitt ideella arbete för jämställdhet i musiken har han bland annat ägnat sig åt att sammanställa en förteckning över alla pianokonserter komponerade av kvinnor, och drivit en lyssnarcirkel med fokus på kvinnliga franska tonsättare. Han har också generöst erbjudit sig att donera sin CD-samling med kvinnliga tonsättare till KVAST, vilket vi givetvis är mycket glada och tacksamma för.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer