Guldkvasten 2015

2016/03/19

KVAST, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, har härmed den stora glädjen att ge Guldkvasten 2015 av hög karat till Norbergfestival.

Prismotiveringen lyder:

Norbergfestival har gjort det alla konsertarrangörer borde göra – de har presenterat ett jämställt program.

Deras helgjutna satsning på kvinnligt musikskapande omfattade under 2015 års festival 37 verk av kvinnor och minst 20 framförda musik – och ljudverk av kvinnliga tonsättare; vissa av dessa framförda av dem själva.

Framförandena var fördelade på fem scener där fördelningen kvinnliga upphovspersoner uppgick till 100 %, 55 %, 50 %, 47 %, respektive 42 %. Norbergfestival 2015 omfattade även beställda/utställda konstverk och ljudinstallationer där den totala andelen kvinnor uppgick till 57 %.

Priset delades ut under festivalen Svensk Musikvår, lördagen den 19 mars 2016, i Musikaliska i Stockholm.

Guldkvasten 2017 delas ut till Norbergfestival. Fr v Maria Lithell Flyg, ordf i KVAST, Björn Magnusson Lupo och Johanna Brandt, Norebergfestival.
Guldkvasten 2015 delas ut till Norbergfestival. Fr v Maria Lithell Flyg, ordf i KVAST, Björn Magnusson Lupo och Johanna Brandt, Norbergfestival.

Ett KVAST-förtydligande: Ordet ”kvalitet” – en dörr som konstmusikmannen gömt sig bakom de senaste hundra åren, är härmed utbytt mot karat. Kvalitetsbegreppet bygger på en patriarkal tanke om det manliga geniet och innebär en hierarkisk struktur som definierats av män genom sekler.

Musik handlar inte om makt, kvalitet eller hierarkiska strukturer – musik handlar om kommunikation.

Tidigare Guldkvasten-mottagare


Norbergfestival är en festival för elektronisk och experimentell musik som hålls i Norberg, Västmanland. Festivalen startades 1999 av Michael Cristiansen.

Norbergfestival hålls i och runt ett övergivet gruvområde. I det som nu är en av festivalens scener, Mimerlaven, bearbetade man tidigare järnmalm. Varje år spelar mellan 60 och 120 artister på Norbergfestival.

Festivalen startade som ett svenskt-danskt samarbete. 2012 startade den svenska föreningen Norbergfestival som från och med detta år arrangerar festivalen.

Norbergfestival 2016 äger rum 28–30 juli – i Norberg, Västmanland.

Webbplats