Brev till Sveriges orkestrar

Till Sveriges symfoni- och kammarorkestrar

Orkesterchefer och programråd

Inbjudan till partnerskapsprojektet ”RepertoarRycket” med Kvast

Hej!

Nu startar Kvast projektet ”RepertoarRycket” för att ta nästa kliv mot ett jämställt musikliv tillsammans med er. Vi tror att er vilja kanske är större än möjligheterna att jobba aktivt med de här aspekterna av repertoarutveckling, och vi vet att frågan är komplex och kan kräva resurser som inte alltid finns.

Därför erbjuder Kvast ett partnerskap där vi med utgångspunkt i en dialog med orkestrarna önskar stötta er i att jobba mer aktivt och konkretisera era egna målsättningar för ökad jämställdhet.

För fem år sedan började Kvast sammanställa statistik över repertoaren i landets största orkestrar. Vad vi såg i generalprogrammen var nästan uteslutande (99 %) musik komponerad av manliga tonsättare för väldigt länge sedan. Vi besökte då orkesterchefer och programråd, som efterlyste mer kunskap och stöd i form av repertoarrådgivning och tonsättarpresentationer etc, för att kunna påbörja en utveckling mot en mer jämställd repertoar, vilket alla då sade sig vara intresserade av. Nu har vi genomfört de efterfrågade insatserna, men kan tyvärr konstatera att de inte verkar ha haft någon effekt.

Vi vill följa upp arbetet och analysera läget tillsammans med er, och se vilka målsättningar ni själva tycker vore rimliga i ert eget repertoarutvecklingsarbete, vad som skulle krävas för att uppnå dem, och upprätta en plan för att komma dit.

Vårt samtida musikliv och framtidens behöver ert engagemang!

Vänliga hälsningar,

Stina Lyles, ordförande Kvast (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare)

KONTAKTPERSONER

Partnerskapsprojektet RepertoarRycket

Ylva Q Arkvik, tonsättare och projektledare

Eva Sidén, tonsättare och pianist

Orkester- och repertoarstatistik

Per-Åke Byström, kvast@kvast.org

 

RepertoarRycket genomförs hösten 2013 – våren 2014 med stöd från Statens Musikverks satsning på jämställdhetsprojekt.
Läs om övriga jämställdhetsprojekt här

RepertoarBanken-start[symple_heading type=”h2″ title=”Välkommen att botanisera i RepertoarBanken!” margin_top=”10px;” margin_bottom=”5px” text_align=”left”]

För närvarande finns här ca 1,000 verk av kvinnliga tonsättare