Andra KVAST-brevet

Till Sveriges symfoni- och kammarorkestrar

Orkesterchefer och programråd

Inbjudan till partnerskapsprojektet ”RepertoarRycket” med Kvast

Hej!

Nu startar Kvast projektet ”RepertoarRycket” för att ta nästa kliv mot ett jämställt musikliv tillsammans med er. Vi tror att er vilja kanske är större än möjligheterna att jobba aktivt med de här aspekterna av repertoarutveckling, och vi vet att frågan är komplex och kan kräva resurser som inte alltid finns.

Därför erbjuder Kvast ett partnerskap där vi med utgångspunkt i en dialog med orkestrarna önskar stötta er i att jobba mer aktivt och konkretisera era egna målsättningar för ökad jämställdhet.

För fem år sedan började Kvast sammanställa statistik över repertoaren i landets största orkestrar. Vad vi såg i generalprogrammen var nästan uteslutande (99 %) musik komponerad av manliga tonsättare för väldigt länge sedan. Vi besökte då orkesterchefer och programråd, som efterlyste mer kunskap och stöd i form av repertoarrådgivning och tonsättarpresentationer etc, för att kunna påbörja en utveckling mot en mer jämställd repertoar, vilket alla då sade sig vara intresserade av. Nu har vi genomfört de efterfrågade insatserna, men kan tyvärr konstatera att de inte verkar ha haft någon effekt.

Vi vill följa upp arbetet och analysera läget tillsammans med er, och se vilka målsättningar ni själva tycker vore rimliga i ert eget repertoarutvecklingsarbete, vad som skulle krävas för att uppnå dem, och upprätta en plan för att komma dit.

Vårt samtida musikliv och framtidens behöver ert engagemang!

Vänliga hälsningar,

Stina Lyles, ordförande Kvast (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare)

KONTAKTPERSONER

Partnerskapsprojektet RepertoarRycket

Ylva Q Arkvik, tonsättare och projektledare

Eva Sidén, tonsättare och pianist

Orkester- och repertoarstatistik

Per-Åke Byström, kvast@kvast.org

RepertoarRycket genomförs hösten 2013 – våren 2014 med stöd från Statens Musikverks satsning på jämställdhetsprojekt.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer