Verksamhet

Målet med KVAST
  • att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
  • att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare över alla tider och geografiska gränser samt
  • att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet.
Hur arbetar KVAST?
Repertoarbanken

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, söka och provlyssna på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata…

Länkar, listor och tips

KVAST har samlat en stor mängd av Sveriges och världens hemsidor och databaser med kvinnliga tonsättare. Välkommen in att botanisera och lära dig mer!

Repertoarrycken I-III

KVAST har i omgångar samtalat med många av Sveriges musikinstutitioner samt använt projektmedel till att utveckla hemsida och fler verksamheter.

Besök hos orkestrar

KVAST vill i dialog inspirera landets orkestrar att sätta upp musik av kvinnliga tonsättare på repertoaren genom att samtala om repertoarval, vilken repertoar som finns och hur vi gemensamt kan arbeta för bättre representation av kvinnor.

Statistik

KVAST har initierat och genomfört, de två senaste gångerna tillsammans med FST Föreningen Svenska Tonsättare, statistikräkningar av Sveriges orkestrars och operahus repertoar.

Priset Guldkvasten

KVAST har inrättat ett pris – Guldkvasten – för den orkester/beställare av orkestermusik, kammarmusik/EAM och opera, som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare.
I priset ingår en specialskriven fanfar, som spelas vid utdelandet och som är tänkt att användas även i andra sammanhang.

Jämställt på musikscenerna – för demokrati och god konst

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer