Tanken med RepertoarRycket 2013

RepertoarRycket genomförs hösten 2013 – våren 2014 med stöd från Statens Musikverks satsning på jämställdhetsprojekt.

KVAST beviljades i maj 2013 medel för ett repertoarprojekt med landets orkestrar. Statens Musikverk, som delat ut pengarna, vill genom detta se att ett långsiktigt strukturellt utvecklande arbete kommer igång.

KVAST-projektet RepertoarRycket, syftar till att tillsammans med orkestrarna medvetet arbeta för att bygga repertoar även av kvinnliga tonsättare.

Orkestrarnas roll är central i projektet.

KVAST har arbetat med frågan om utveckling av repertoaren vid de svenska orkestrarna under fem år. Vi kan konstatera att ett tomrum fyllts genom vårt arbete.

KVAST är en liten ideell förening och frågan är för viktig för att bara drivas av oss. Orkestrarna, som har makten och resurserna, måste äga frågan, menar KVASTs ordförande Stina Lyles.

Idag kan KVAST erbjuda orkestrarna följande:

  • Repertoarbank med närmare 900 verk
  • Rådgivning
  • Tonsättarpresentationer
  • Övriga listor, länkar och tips på vår webbplats www.kvast.org
Vad har då hänt på orkestersidan?

Under den femårsperiod då KVAST granskat generalprogrammen har andelen verk skriven av kvinnliga tonsättare ökat med 2,3 procentenheter till 3,5 % av den totala repertoaren. För säsongen 2013-14 sker en dubblering till 7,9 % av den spelade repertoaren.

Vi är glada över att det skett en förändring, och tror att en del av förändringen beror på att KVAST har lyft frågan, som ju också fått medialt genomslag. Men alltjämt visar således KVASTs statistik att 92,1 % av repertoaren hos våra största, offentligt finansierade, orkestrar är skriven av män.

Medvetenheten om att detta läge är ett såväl konstnärligt som demokratiskt problem sprider sig – men alltför långsamt, menar vi. Därför har vi tagit initiativ till detta projekt, som syftar till att tillsammans med orkestrarna medvetet arbeta för att bygga repertoar även av kvinnliga tonsättare.

Så här kan KVAST hjälpa till

Vi vill alltså fortsätta dialogen med Sveriges symfoni- och kammarorkestrar och inbjuda till partnerskap med oss i denna viktiga fråga. Projektet syftar bl. a. till att uppmuntra och stödja orkestrarna i att själva sätta upp kvantitativa mål för sitt jämställdhetsarbete (läs: spela mer musik av kvinnliga tonsättare.)

Vi har vår repertoarbank på webben med närmare 900 verk i olika kategorier av kvinnliga tonsättare att tillgå. Vi är beredda att bistå på olika sätt med information, uppmuntran och dialog.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer