Kunskap och metoder

METODER

Målsättningar!

I början av 2010-talet bestämde sig Blåsarsymfonikerna i Stockholm. De körde 50/50 musik av män och kvinnor en säsong och det gav effekt! Efter den extraordinära satsningen har andelen musik av kvinnliga tonsättare varit fortsatt en av de högsta i landet. Många har jobbat efter andra metoder, till exempel genom att sätta tydliga och stegvisa mål: först alltid ett stycke av en kvinna per konsert, sedan kanske 10% totalandel i durata, året därpå 15% och så vidare.
När metoden är vald är det bara att sätta igång och ordna hem noter!
Men hur hitta repertoar?

Lyssna – här har KVAST samlat musik från olika århundraden i spotifylistor.
Repertoarbanken – sök på besättning, namn, världsdel… över 3000 verk!
Länklista till otalet fler sidor med repertoar och information.

Vill du ha argument till diskussioner i programrådet eller fikarummet?

Norska Balansekunstprojektets argumentationsguide för att jämställdhet inte står i vägen för kvalitet.

Anlita skickliga jämställdhetskonsulter

KVAST har anlitat och vill rekommendera Make Equal; de är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som stöttar företag och verksamheter med praktiskt jämlikhetsarbete. Läs mer.

KVAST erbjuder som tjänst till landets musikinstitutioner att coacha ett jämställt repertoararbete. Kontakta oss för mer information.

Var med och sprid budskapet på sociala medier!

Du kan dela inlägg, vara med i diskussioner, få veta om framföranden, nyupptäckta verk… Påverka tillsammans med oss! KVAST på facebook

Bli medlem i KVAST

Med fler medlemmar blir vi starkare! Vi har även sektioner runtom i Sverige där du kan vara en aktiv del av att skapa en mer demokratisk musikscen. Länk till medlemskapsidan

Mer notletning, ställen här i Sverige!

Musikverkets Musik- och teaterbibliotek, ett av Europas största, kan i många fall vara behjälpliga med både rådgivning och att hitta noter; de köper dessutom in kontinuerligt, ibland även på förfrågan/begäran.

I katalogen ›kan man söka på ”kvinnliga tonsättare”. Om du söker på ”kvinnliga tonsättare” och begränsar urvalet till noter kommer ca 1500 titlar upp. Söker man något speciellt som inte kommer upp i söket kan man även maila och fråga ifall de har verket, men det ännu inte katalogiserats.

De har även en lista med cirka tusen verk av ett sjuttiotal kvinnliga tonsättare födda mellan 1746 och 1916. Länk ›
Om projektet Tusentals verk av kvinnliga tonsättare ›

Svensk Musik har också ett sökbart register på verk som finns hos dem. Om du söker på ”kvinnliga tonsättare” kommer ca 3000 titlar upp! Där finns det många verk uppladdade som pdf så det går att se direkt utan att köpa hem. Länk till dem här!

De har även tagit fram ett häfte med verktitlarna för musik skriven av de kvinnliga tonsättare som finns i deras arkiv, passar utmärkt på bordet i fikarummet… Beställ via e-post eller ring dem, de skickar den kostnadsfritt!

Titta också in och botanisera i vår länksamling med en ofantlig informationsmängd om kvinnliga tonsättare och deras verk.

Lär dig mer om varför det har blivit som det är nu

När vi ser vad som faktiskt har orsakat den ojämställdhet som råder idag så kan motivationen och lusten att förändra öka! Här kommer kunskapsdelen:

KUNSKAP

Dagens läge på 21 av Sveriges musikinstitutioner

Statistik – länk
Här kan du även läsa om den första historiska räkningen KVAST och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) gjorde för säsongen 2014-2015.

Hur har det kunnat bli så ojämställt?

Redan år 1971 ställde forskaren och konstprofessorn Linda Nochlin sin berömda fråga ”Why Have There Been No Great Woman Artists” i sin banbrytande artikel i konsthistoria. Med Linda Nochlins ord:

The fault, dear brothers, lies not in our stars, our hormones, our menstrual cycles or our empty internal spaces, but in our institutions and our education—The miracle is, in fact, that given the overwhelming odds against women, or blacks, that so many of both have managed to achieve so much sheer excellence. Those who have privileges inevitably hold on to them, and hold tight, no matter how marginal the advantage involved, until compelled to bow to superior power of one sort or another.
Läs mer

Såhär har kvinnor raderats och diskriminerats genom århundraden:
Studiecirkeln – Rum för kvinnors musikskapande

KVAST har ett helt nytt kursmaterial som är fritt att använda. Du kan antingen kontakta ABF i din stad eller på din ort och sätt igång en studiecirkel! Eller ladda bara ner materialet, ta armkrok med några kollegor/vänner/spelkompisar och sätt igång!

Länk till studiematerialet

Omedveten könsdiskriminering – kan det gälla mig?

Så länge musik skriven av kvinnor inte har fått sin plats i utbildningen och den musikaliska kanon och så att säga sitter i ryggmärgen, så länge prioriteras verk av manliga tonsättare, särskilt när det finns bara lite repetitionstid och kort framförhållning som delvis då skulle behöva läggas på research, inköp och att öva in okänd musik – vilket musik skriven av kvinnor ofta är. Duktiga musiker har, liksom andra yrken, sitt omedvetna att tacka för en väsentlig del av sin förmåga. Men samtidigt har denna förmåga en baksida. Dessa färdigheter har byggts upp genom en ensidig, manligt präglad utbildning och yrkesverksamhet. Processen att bli medveten om detta faktum och så att säga programmera om sig själv är långdragen och arbetsintensivt. Då känns det för många enklare att efterrationalisera frånvaron eller extrem underrepresentation av kvinnor med att prata om kvalitet eller tidsbrist. Blir man medveten om att vi alla har mer eller mindre stor benägenhet och fallenhet för att värdera musik skriven av kvinnor med en annan måttstock än den skriven av män, så kan vi ta ett stort steg på resan till ett mera jämställt musikliv.

Implicit gender bias – vad vetenskapen kan lära oss om hindren mot en jämställd (kör)repertoar. Här är en 8 sidor lång artikel om omedveten könsdiskriminering (Unconcious Gender Gap) skriven av Wolfgang Undorf, publicerad i Symfoni no 2 2019 (Sveriges Yrkesmusiker Förbunds medlemstidning) Wolfgang Undorf är historiker med bland annat en master i musikvetenskap. Han är också körsångare, tonsättare, bleckblåsare och inte minst en ivrig influencer av musik skriven av kvinnor.

Jämställt på musikscenerna – för demokrati och god konst

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Var det verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Här hittar du som programläggare, musiker eller allmänt intresserad av jämställdhet historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd och demokratisk programläggning.

Läs mer