Nordic music database

(For Swedish, scroll down)

Export of music and sound art by Nordic women and gender minoritized composers

KVAST has a vision of establishing a new database with works by women and gender minoritized composers in the genre of Western Art Music from the Nordic countries.

The database is intended to be run by several institutions and represent all the Nordic countries. It will be marketed worldwide and will make repertoire by women and gender minoritized composers from the Nordic countries easily available to art musicians all over the world. We also aim to provide sheet music. The database will thus function as a tool in our struggle for increased equality in terms of repertoire on the world’s classical music scene.

The marketing will promote the common profile of the Nordic countries concerning gender equality, and it will hopefully increase performances by Nordic women and gender minoritized composers, as well promoting gender equality in the repertoire on the classical music scene in the Nordic region and in the rest of the world.

We are always interested in enlarging the network for the database project. If you want to be part of our network, please contact project leader Katharina Metsis at katharina.metsis@kvast.org.

We recently had an inspiring day at Stockholm Concert House!

Here you can find the current project description

Project-plan-2023-2026-Export-of-Music-by-Nordic-Women-and-Nonbinary-Composers-1

Partners 2023:

Members of steering group

Camilla Hambro, musicologist and university lecturer in musicology Åbo Academy, coordinator of the Norwegian working group.

The Danish Composers’ Society Communicator Michelle Demant coordinator of Danish working group

Savo Music Society Petteri Nieminen coordinator of the Finnish working group.

KVAST Chair Sofia Sahlin coordinator of Swedish working group

Collaborators

Denmark
Wilhelm Hansen music publishers
Edition S, Denmark
SNYK – Art Music Denmark
Kvinder i musik – Women in Music Denmark

Finland
NOBU Nordic Orchestra Library Union
Sebastian Djupsjöbacka
Susanna Välimäki
Finlands musikarv rf – Finland Music Heritage
Fennica Gehrman
Riikka Talvitie

Faroe Islands
Tutl and FFT The Faroe Islands Composers Society

Norway
Norges Nasjonalbibliotek – Norway National Library
Norsk komponistförening – The Norwegian Composers Society

Sweden
Nordiska kammarorkestern – Nordic Chamber Orchestra
Musik i Dalarna – The county institution for music in Dalarna
Västerås Sinfonietta
Musica Vitae
Musik- och Teaterbiblioteket – The Music and Theatre Library
Malmö Symfoniorkester – Malmö Symphony Orchestra
Kungliga Musikaliska Akademien Levande Musikarv – Swedish Musical Heritage
Kungliga Filharmonikerna – The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Välkomna att kontakta oss om du/ni vill vara samverkanspart i projektet: kvast@kvast.org
Please contact us if you want to be a part of the project: kvast@kvast.org

With support from:

Kvast arbetar på att skapa en ny databas med musik av kvinnliga tonsättare inom genren västerländsk konstmusik. Med stöd från Statens Kulturråd i Sverige och Svenska kulturfonden i Finland kan vi anställa en projektledare i höst (2023), nu börjar det konkreta arbetet!

Databasen är tänkt att drivas av parter i alla de nordiska länderna, marknadsföras internationellt och vara lätt tillgänglig för hela världens konstmusikliv för att hitta repertoar av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna. Målet är att även tillgängliggöra spelbart notmaterial. Den Nordiska Repertoarbanken ska fungera som ett verktyg för en mer jämställd repertoar på den klassiska musikscenen. 

Marknadsföringen av den nya ”Nordiska Repertoarbanken” skulle främja Nordenbilden med dess gemensamma profilering av jämställdhet och höja andelen framförd musik av nordiska kvinnliga tonsättare samt främja en jämställd repertoar på den klassiska musikscenen i Norden och resten av världen. 

KVAST utökar kontinuerligt nätverket för det framtida stora startprojektet. Kontakta projektledare om du/din organisation vill bidra. Idag består styrgruppen för projektet av:

Sofia Sahlin – projektledare, musiker och ordförande i KVAST. Sverige
Camilla Hambro –  musikforskare och universitetslektor vid Åbo Universitet. Norge och Finland
Michelle Demant – kommunikatör och projektarbete, Dansk komponistforening. Danmark
Petteri Nieminen – Savolax musikaliska sällskap som digitaliserar historisk musik. Finland

Vi hade nyligen en inspirerande dag på Konserthuset, Stockholm!

Aktuell projektbeskrivning hittar du här.

Tidplan-2023-2026-Export-nordiska-kvinnliga-tonsattare-1

Tidplan för Akt 1-3 som PDF

Vill du bidra i projektet?

Det finns arbetsgrupper i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vill du ingå och bidra, kontakta respektive styrgruppsmedlem i det land du bor i. För Island, Åland, Färöarna och Grönland söker vi förstås även efter styrgruppsmedlemmar, men vill du ha funktionen arbetsgrupp och bor i något av de länderna, kontakta projektledare Katharina Metsis katharina.metsis@kvast.org

Här kan du se planen för projektets organisation.

Projektet vill bidra till en hållbar utveckling i Norden och världen och använder bland annat ”Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv”

Med stöd från:

2021/2022 gjordes ett Opstartprojekt finansierat av:

Det ekonomiska stödet från dessa svenska orkestrar
hade stor betydelse i uppstarten av projektet.
Stort tack till:

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer