Export av musik skriven av nordiska kvinnliga tonsättare

English further down

Kvast arbetar på att skapa en ny databas med musik av kvinnliga tonsättare inom genren västerländsk konstmusik. Med stöd från Statens Kulturråd i Sverige och Svenska kulturfonden i Finland kan vi anställa en projektledare i höst (2023), nu börjar det konkreta arbetet!

Databasen är tänkt att drivas av parter i alla de nordiska länderna, marknadsföras internationellt och vara lätt tillgänglig för hela världens konstmusikliv för att hitta repertoar av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna. Målet är att även tillgängliggöra spelbart notmaterial. Den Nordiska Repertoarbanken ska fungera som ett verktyg för en mer jämställd repertoar på den klassiska musikscenen. 

Marknadsföringen av den nya ”Nordiska Repertoarbanken” skulle främja Nordenbilden med dess gemensamma profilering av jämställdhet och höja andelen framförd musik av nordiska kvinnliga tonsättare samt främja en jämställd repertoar på den klassiska musikscenen i Norden och resten av världen. 

Under 2023 utökar KVAST nätverket för det framtida stora startprojektet. Idag består styrgruppen för projektet av:

Sofia Sahlin – projektledare, musiker och ordförande i KVAST. Sverige
Camilla Hambro –  musikforskare och universitetslektor vid Åbo Universitet. Norge och Finland
Michelle Demant – kommunikatör och projektarbete, Dansk komponistforening. Danmark
Petteri Nieminen – Savolax musikaliska sällskap som digitaliserar historisk musik. Finland

Aktuell projektbeskrivning hittar du här.

Tidplan-2023-2026-Export-nordiska-kvinnliga-tonsattare-1

Tidplan för Akt 1-3 som PDF

Vill du bidra i projektet?

Arbetsgrupper i Danmark, Finland, Norge och Sverige håller just på att formeras, vill du ingå och bidra, kontakta respektive styrgruppsmedlem i det land du bor i. För Island, Åland, Färöarna och Grönland söker vi förstås även efter styrgruppsmedlemmar, men vill du ha funktionen arbetsgrupp och bor i något av de länderna, kontakta projektledare Sofia Sahlin sofia.sahlin@kvast.org

Här kan du se planen för projektets organisation.

Projektet vill bidra till en hållbar utveckling i Norden och världen och använder bland annat ”Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv”

Export of Music by Nordic Women Composers

KVAST has as vision to start a new data base with works by women composers in the genre of Western Art Music from the Nordic countries.

The database is intended to be run by several institutions and represent all the Nordic countries. It is supposed to be worldwide marketed and make repertoire by women composers from the Nordic countries easily available to art musicians all over the world. We also aim to provide sheet music. The data base will thus function as a tool in our struggle for more equal repertoire on the world’s classical music scene.

The marketing would promote the common profile of the Nordic countries concerning gender equality, and it would hopefully increase performances by Nordic women composers, as well as it would promote gender equal repertoire on the classical music scene in the Nordic region and in the rest of the world.

During 2023 KVAST will enlarge the network for the data base project. If you want to be part of the network, please contact project leader Sofia Sahlin sofia.sahlin@kvast.org

Project-plan-2023-2026-Export-of-Music-by-Nordic-Women-and-Nonbinary-Composers-1

Med stöd av:

Partners 2023:

Camilla Hambro, musicologist and university lecturer in musicology Åbo Academy, coordinator of the Norwegian working group.

The Danish Composers’ Society General Manager Sine Tofte Hannibal coordinator of Danish working group

Savo Music Society Petteri Nieminen coordinator of the Finnish working group.


Danmark
Wilhelm Hansen music publishers
Edition S, Denmark
SNYK – Art Music Denmark
Kvinder i musik – Women in Music Denmark
Finland
NOBU Nordic Orchestra Library Union
Sebastian Djupsjöbacka
Susanna Välimäki
Finlands musikarv rf – Finland Music Heritage
Fennica Gehrman
Färöarna
Tutl och FFT The Faroe Islands Composers Society
Norge
Norges Nasjonalbibliotek – Norway National Library
Norsk komponistförening – The Norwegian Composers Society
Sverige
Nordiska kammarorkestern – Nordic Chamber Orchestra
Musik i Dalarna – The county institution for music in Dalarna
Västerås Sinfonietta
Musica Vitae
Malmö Symfoniorkester – Malmö Symphony Orkchestra
Kungliga Musikaliska Akademien Levande Musikarv – Swedish Musical Heritage
Kungliga Filharmonikerna – The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Det ekonomiska stödet från dessa svenska orkestrar
hade stor betydelse i uppstarten av projektet.
Stort tack till:

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer