Nordisk Repertoarbank för kvinnliga tonsättare

Kvast arbetar på att skapa en ny Nordisk Repertoarbank med musik av kvinnliga tonsättare inom genren västerländsk konstmusik. 

Databasen är tänkt att drivas av parter i alla de nordiska länderna, marknadsföras internationellt och vara lätt tillgänglig för hela världens konstmusikliv för att hitta repertoar av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna. Målet är att även tillgängliggöra spelbart notmaterial. Den Nordiska Repertoarbanken ska fungera som ett verktyg för en mer jämställd repertoar på den klassiska musikscenen. 

Marknadsföringen av den Nordiska Repertoarbanken skulle främja Nordenbilden med dess gemensamma profilering av jämställdhet och höja andelen framförd musik av nordiska kvinnliga tonsättare samt främja en jämställd repertoar på den klassiska musikscenen i Norden och resten av världen. 

Under 2022 kommer KVAST att söka pengar för ett flerårigt projekt för att starta arbetet.

Nordic Repertoire Bank

KVAST has as vision to start a new Nordic Repertoire Bank with works by women composers in the genre of Western Art Music from the Nordic countries.

The database is intended to be run by several institutions and represent all the Nordic countries. It is supposed to be worldwide marketed and make repertoire by women composers from the Nordic countries easily available to art musicians all over the world. We also aim to provide sheet music. The Nordic Repertoire Bank will thus function as a tool in our struggle for more equal repertoire on the world’s classical music scene.

The marketing would promote the common profile of the Nordic countries concerning gender equality, and it would hopefully increase performances by Nordic women composers, as well as it would promote gender equal repertoire on the classical music scene in the Nordic region and in the rest of the world.

During 2022, KVAST will apply for founding to start this long-lasting project.

Med stöd av:

Samverkansparter som bidragit ekonomiskt:

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Var det verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Här hittar du som programläggare, musiker eller allmänt intresserad av jämställdhet historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd och demokratisk programläggning.

Läs mer