Nordisk Repertoarbank

Kvast arbetar på att skapa en ny Nordisk Repertoarbank. Visionen är att utveckla en webbaserad databas med verk av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna inom genren västerländsk konstmusik. 

Databasen är tänkt att drivas av parter i alla de nordiska länderna, marknadsföras internationellt och vara lätt tillgänglig för hela världens konstmusikliv för att hitta repertoar av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna. Målet är att även tillgängliggöra spelbart notmaterial. Den Nordiska Repertoarbanken ska fungera som ett verktyg för en mer jämställd repertoar på den klassiska musikscenen. 

Marknadsföringen av den Nordiska Repertoarbanken skulle främja Nordenbilden med dess gemensamma profilering av jämställdhet och höja andelen framförd musik av nordiska kvinnliga tonsättare samt främja en jämställd repertoar på den klassiska musikscenen i Norden och resten av världen. 

Under 2021 kommer KVAST att söka pengar för ett flerårigt projekt vars mål är att starta arbetet. De orkestrar och institutioner som på olika sätt deltar i förarbete och kommande projekt är hitintills:

Musica Vitae, Västerås Sinfonietta, Nordiska Kammarorkestern, Malmö Live, Musik i Dalarna, Musik i Uppland och Stockholms Konserthus.

Logotyp för Musica Vitae
Malmö Live logo
Texten Musik i Uppland som logotyp
Musik i Dalarna

Sidan är under utveckling

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Var det verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Här hittar du som programläggare, musiker eller allmänt intresserad av jämställdhet historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd och demokratisk programläggning.

Läs mer