Repertoarbanken

A unique music selection tool

Here KVAST collects art music written by women composers and for all kinds of combinations; instrumentals and vocals, with and without electronics, from different eras and countries, levels easy and intermediate...

How to use the Repertoire Bank

FILTRATION
Use the categories to filter and see works with a specific constellation. When you select a category, the results are displayed directly in the worklist.

  • Touch the plus symbol to the left of each piece to see extended information.
  • Use the "Clear filters" button and/or update the web page with the "circled arrow" at the top of your browser (or other method) if you browse different categories and keywords. Sometimes our Repertoire Bank needs a fresh start to perform at its best!

FREE SEARCH
You can freely search for what you are looking for, eg ensemble, composer or release year. The search box can be found to the right above the list of compositions, below the filter box. Instrument designations: We use the standard on IMSLP - Link to abbreviations on IMSLP . If the abbreviation exists in any of the words in Repertoarbanken, that post will also appear for exampel if you search for viola, va, over 900 posts appear. The solution is to add more filters from the menues or write more for example "va and pf" "va solo". Orchestra designations and more have also been registered in English; for example string orchestra, string quartet, wind quintet.

SORTING
To sort by, for example, alphabetical order or year of publication, click on the arrows in the title column above the chart.

PRINT
To print, click the "PDF" symbol to the right below the filter options. You then save only the results you can see, ie. the first 50 works depending on how many works you have filtered out. To print all, select "Show All" at the top left of the results list.

REGISTER
Anyone who wants to help us expand the Repertoire Bank are most welcome to send works to us. All the professional works sent to us are curated and categorized by KVAST before they are posted here. Click on the link below to access the form.

testar

Ett unikt musikvalsverktyg

Här samlar KVAST konstmusik skriven av kvinnliga tonsättare och för alla slags besättningar; instrumentalt och vokalt, med och utan elektronik, från olika epoker och länder, med gradering; easy och intermediate...

Såhär använder du Repertoarbanken

FILTRERING
Använd kategorierna nedan för att filtrera och se verk med en specifik besättning. När du valt kategori visas resultaten direkt i verklistan. Tryck på plus-symbolen till vänster om varje verk för att se utökad information. För att rensa och filtrera på nytt, klicka på "Clear Filters" under filtreringsalternativen.

FRISÖK
Du kan fritt söka efter det du letar efter, t.ex. ensemble, tonättare eller utgivningsår. Sökfältet hittar du till höger ovanför verklistan, nedanför filtreringsboxen. Vi använder oss av instrumentförkortningarna på IMSLP - Länk till imslp förkortningar. Om någon förkortning finns i ett annat ord i Repertoarbanken så kommer även denna post att komma fram. Söker du t ex på viola, va, så får du fram över 900 poster. Lös detta genom att lägga till fler filter i filtreringsmenyerna eller lägg till ord t ex "va and pf" "va solo".

SORTERING
För att sortera enligt bokstavsordning eller t ex utgivningsår, klicka på pilarna i titelspalten ovanför verklistan.

SKRIV UT
För att skriva ut klickar du på symbolen "PDF" till höger nedanför filtreringsalternativen. Du sparar då ett dokument enbart de resultat som du kan se, dvs. de 50 första verken beroende på hur många verk du filtrerat fram. För att skriva ut alla, välj "Show All" till vänster ovanför resultatlistan.

LÄGG TILL VERK
Vi välkomnar varmt fler verk i vår Repertoarbank, det är bara att skicka in! Alla verk cureras av KVAST innan de läggs in här på sidan. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.

testar

Tips!

I vår länklista finns kategorin "Databaser och tonsättarproträtt". Klicka in och hitta mycket mer musik av kvinnliga tonsättare.

Musikverkets Musik- och teaterbibliotek, ett av Europas största, kan i många fall vara behjälpliga med både rådgivning och att hitta noter; de köper dessutom in kontinuerligt, ibland även på förfrågan/begäran.

I katalogen ›kan man söka på ”kvinnliga tonsättare”. Om du söker på "kvinnliga tonsättare" och begränsar urvalet till noter kommer ca 1500 titlar upp. Söker man något speciellt som inte kommer upp i söket kan man även maila och fråga, ifall de har verket, men det ännu inte katalogiserats.

De har även en lista med cirka tusen verk av ett sjuttiotal kvinnliga tonsättare födda mellan 1746 och 1916. Länk ›
Om projektet Tusentals verk av kvinnliga tonsättare ›

Svensk Musik har också ett sökbart register på verk som finns hos dem. Om du söker på "kvinnliga tonsättare" kommer ca 3000 titlar upp! Där finns det många verk uppladdade som pdf så det går att se svårighetsgrad direkt utan att köpa hem. Länk till dem här!

De har även tagit fram ett häfte med de kvinnliga tonsättare som finns i deras arkiv, passar utmärkt på bordet i fikarummet...

Sven Kyllenius pianolista

En av kvasts medlemmar har skapat en fantastisk sammanställning av all världens pianokonserter komponerade av kvinnliga musiker. En stor del av dessa finns ännu inte i Repertoarbanken, men här finns de. Voilà! Pianolistan

Jämställt på musikscenerna - för demokrati och god konst

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer