Om Kvast

Kvast — Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare är en ideell förening som verkar för att mer musik av kvinnor ska klinga i konserthus, på experimentscener, i aulor och allsköns musikhus runt om i landet, ja i världen. Ju fler konstnärliga uttryck, desto rikare musikliv!

KVAST är en ideell förening –  idéforum och samtalspartner för frågor rörande kvinnor och ny musik.

Vi driver en av världens ledande webbplatser om kvinnliga tonsättare och deras repertoar, vi samtalar med och ger Sveriges orkestrar råd om hur mer musik av kvinnor ska kunna spelas i konserthusen, vi ordnar diskussioner, seminarier, kompositionsverkstäder med mera.

Läs om Kvasts bakgrund, medlemmar, medlemskap, Guldkvasten och stadgar på undersidorna!