Om KVAST

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – KVAST är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare. Jämställt på musikscenerna – för demokrati och god konst

Varför bildades KVAST?

Efter en genomgång våren 2008 av orkestrarnas generalprogram för säsongen 2008/09 visade det sig att bara 1,2% verk var komponerade av kvinnor (10 av 823 verk totalt). Av verk skrivna efter 1950 var 6% komponerade av kvinnliga tonsättare. På landets konsertscener för orkestermusik pågick alltså ett musikaliskt samtal där kvinnorna i stort sett inte fanns med.

År 2009 bildades KVAST och föreningen började stödja orkestrar, och övriga beställare/programsättare av t ex kammarmusik/EAM och opera, i arbetet att bygga repertoar av kvinnliga tonsättares musik. Detta skedde bland annat genom att inspirera till att spela befintliga kompositioner och beställa ytterligare nya verk. Dessutom har vi,  återkommande följt upp med nya statistiker, de två senaste tillsammans med FST – Föreningen Svenska Tonsättare.

Målet med KVAST
  • att öka andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren
  • att öka kunskaperna hos programråd om vilken repertoar som finns av kvinnliga tonsättare över alla tider och geografiska gränser samt
  • att öka medvetenheten om genusperspektivet i repertoarvalet.
Hur arbetar KVAST?

Klicka på länken och läs mer.

KVAST har under årens lopp fått stöd av bland andra
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Kungliga Musikaliska Akademien
Statens Musikverk
Längmanska fonden
Göteborgs Stad
Svenska Postkodstiftelsen

Initiativtagare till Kvast
och föreningens första ordförande 2009-2011 är tonsättaren och professorn Karin Rehnqvist.

Jämställt på musikscenerna – för demokrati och god konst

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer