Guldkvasten

KVAST har instiftat och utdelar årligen ”Guldkvasten”, ett pris till den orkester/arrangör av orkestermusik, kammarmusik eller elektroakustisk musik som har gjort bra satsningar
på kvinnliga tonsättare.

Diplom och specialskriven fanfar ingår! När ekonomin så tillåter hör också till Guldkvasten-utmärkelsen ett stipendium för ett beställningsverk av kvinnlig tonsättare som pristagaren själv får utse.

 

Guldkvasten 2015: Norbergfestival

Norbergfestival har gjort det alla konsertarrangörer borde göra – de har presenterat ett jämställt program.

Deras helgjutna satsning på kvinnligt musikskapande omfattade under 2015 års festival
37 verk av kvinnor och minst 20 framförda musik- och ljudverk av kvinnliga tonsättare;
vissa av dessa framförda av dem själva.

Framförandena var fördelade på fem scener där fördelningen kvinnliga upphovspersoner uppgick till
100 %, 55 %, 50 %, 47 %, respektive 42 %. Norbergfestival 2015 omfattade även beställda/utställda
konstverk och ljudinstallationer där den totala andelen kvinnor uppgick till 57 %.

Guldkvasten 2014: ingen utdelning

Guldkvasten 2013: Vadstena-Akademien

”För att på ett innovativt sätt  ha satt ljuset på musik av kvinnor från
tidigare sekel och visat att man kan fylla sommaren med enbart kvinnors
musik från renässans till nutid.”

Guldkvasten 2012: Sound of Stockholm

”Guldkvasten 2012 tilldelas den pigga unga festivalen Sound of Stockholm,
som alltsedan starten 2010 presenterat inhemsk och internationell samtidsmusik i Stockholm med
kraft och kärlek i en modern och generös anda, där det fria musiklivet regerar,
och musiken och publiken trivs tillsammans i centrum. 2011 resulterade detta i ett program där
56 % av verken var skapade av kvinnliga komponister – helt normalt och utan åthävor”.

Guldkvasten 2011: Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

”Blåsarsymfonikerna tilldelas Guldkvasten 2011 för att för första gången i världshistorien
ha genomfört en jämställd orkestersäsong med lika många verk av män och kvinnor från
medeltiden och framåt.”

Guldkvasten 2010: Båstad Kammarmusikfestival

”Båstad Kammarmusikfestival och dess konstnärliga ledare Karin Dornbusch har tilldelats
den första Guldkvasten. De får den för det unika tilltaget att under förra årets veckolånga festival ha presenterat
23 kvinnliga tonsättare från nu och då”.

Guldkvasten 2017 delas ut till Norbergfestival. Fr v Maria Lithell Flyg, ordf i KVAST, Björn Magnusson Luo och Johanna Brandt, Norebergfestival.
Guldkvasten 2015 delas ut till Norbergfestival. Fr v Maria Lithell Flyg, ordf i KVAST, Björn Magnusson Lupo och Johanna Brandt, Norbergfestival.
Guldkvasten 2013. Från vä: Stina Lyles, ordförande i Kvast, Karin Rehnqvist, initiativtagare till Kvast, Fredrik Österling, styrelseledamot i Kvast, Eleonor Hjorth, säljansvarig vid Vadstena-Akademien och Nils Spangenberg, vd/konstnärlig ledare för Vadstena-Akademien sedan 2001.
Guldkvasten 2013. Från vä: Stina Lyles, ordförande i Kvast, Karin Rehnqvist, initiativtagare till Kvast, Fredrik Österling, styrelseledamot i Kvast, Eleonor Hjorth, säljansvarig vid Vadstena-Akademien och Nils Spangenberg, vd/konstnärlig ledare för Vadstena-Akademien sedan 2001.
Guldkvasten 2012 till Sound of Stockholm. Från vänster Karin Starre, Magnus Bunnskog, George Kentros, Mattias Petersson, Suzanne Skog, Henrik Strindberg
Guldkvasten 2011 utdelas till Stockholms Läns Blåsarsymfoniker i Musikaliska (Nybrokajen 11). Fredrik Österling tar emot priset.
Guldkvasten 2010
Guldkvasten 2010 utdelas i Berwaldhallen till Båstad Kammarmusikfestival. Konstnärliga ledaren Karin Dornbusch representeras vid detta tillfälle av Eva Martinsson från Båstad Kammarmusikförening.