Guldkvasten 2020

Från prisutdelning utanför Radiohuset i Stockholm. Fr v: Kvast:s ordförand Astrid Pernille Hartmann och prismottagare Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig P2. Foto: Ellinor Sterner Bonander.

Föreningen KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – har i år valt att ge Guldkvasten till en institution och särskilt en person som sedan länge varit aktuella som prismottagare. Årets pris handlar om musik på distans, som både når och kommer nära och oss alla.

GULDKVASTEN 2020 går till P2 – Sveriges Radio, med motiveringen:

För att man här genom många år med kanalansvarig Elle-Kari Höjeberg i spetsen, envetet drivit frågan om och sett till att det spelas musik av och talas om kvinnliga tonsättare. På så vis har vår musikaliska verklighet och vardag blivit så mycket rikare.

Video från prisceremonin, utanför Radiohuset, Stockholm. Kulning: Lena Willemark.

Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig P2: “Det är otroligt hedrande att få ta emot ett pris som uppmärksammar det arbete som har gjorts för att fler kvinnliga tonsättare ska höras i P2. Det är ett fint betyg på att vårt arbete har gett resultat och det ger oss energi att fortsätta.”

(Se även intervju med Höjeberg nedan)

KVASTS:s ordförande Astrid Pernille Hartmann:

Vi går, om än långsamt, mot en mer jämlik musikalisk värld. KVAST, vars främsta intresse är att verka för jämlikhet på musikscenen vill med detta hylla P2 och Elle-Kari Höjeberg med medarbetare som under 2010-talet lyckades fördubbla antalet verk av kvinnliga tonsättare, integrera och lyfta detta i musikutbudet. Detta inspirerar till vår livliga förhoppning att P2 under 2020-talet åter ska nya tag; dubbla andelen och ta sig upp över 20-procentstrecket!


Hedersomnämnandet 2020

KVAST har även i år valt ett ge ett hedersomnämnande. De går till trion bakom tv-serien She composes like a man:

Cathrine Winnes, idé, manus och medverkande ciceron

Anders Lindstad, idé, manus, regi, klipp och producent

Ella Petersson, exekutiv producent, SVT

Motivering: I “She composes like a man” tas ett fast, fyndigt och taktfullt grepp om såväl musiken som de kvinnliga upphovspersonernas liv och skapande och det hela förmedlas med smittande engagemang av seriens ciceron Cathrine Winnes.

Cathrine  Winnes: ”For en fantastisk nyhet, og for en ære! Denne oppmerksomheten gjør meg veldig inspirert til å fortsette å jobbe. Tusen takk!”

Cathrine Winnes och Anders Lindstad hälsar på distans!
Från Royal Albert Hall Foto: Runar Blekken

Intervju med Elle-Kari Höjeberg

Guldkvastensamtalet: Om en 2000-talets resa mot ett rikare musikliv

Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig på P2, har genom många år varit den drivande kraften bakom lyftet av kvinnliga tonsättare. Här får vi veta lite mer om hur man arbetat med frågan.

KVAST: När och hur började satsningen på jämställdhet i musikfrågan?

Elle-Kari: För ungefär 15 år sen började både vi och andra uppmärksamma att t ex P2 Jazzkatten inte riktigt speglade den utveckling med nya kvinnliga tonsättare och exekutörer som fanns inom jazzen. Men vi såg också att t ex antalet kvinnor vs män i utnämningar och stipendier hos till exempel Kungliga Musikaliska Akademin var mycket mansdominerat, samtidigt som vi inom P2 i flera år hade lyft kvinnliga tonsättare. Det kändes konstigt. Vi fick frågor och kände att vi var tvungna att ha en genomarbetad strategi för hur kvinnor skulle höras mer i P2 på alla plan. Därför att musik inte har kön. Här vill jag gärna lyfta att t ex IMPRA och KVAST under samma tid var pådrivande.

Så 2010 började vi föra statistik över ”typveckor” i P2 och hur många verk av kvinnliga respektive manliga upphovspersoner som hördes i kanalen. Det var ju lite dystert, knappt 7%, men ändå bättre än de svenska konserthusens statistik. Vi satte som mål att fördubbla detta och påbörjade ett arbete tillsammans med våra musikredaktörer, musikproducenter och programledare. Det fanns flera utmaningar, t ex fanns inte så många nutida kvinnliga tonsättare utgivna på fonogram. Vi har egna inspelningar som vi började rota i och vi har tydligt informerat konserthus och institutioner att vi prioriterar att sända konserter där kvinnliga tonsättare finns med på repertoaren.

P2s duktiga musikredaktörer som planerar stora delar av vår tablå gör också en medveten satsning på att lyfta kvinnliga upphovspersoner och se till att dokumentera detta, så att vi verkligen ser till att både bredda och fördjupa över tid. Som en anekdot kan jag nämna att musikredaktörerna har en särskild pärm som blivit tjockare och tjockare. Musik av kvinnliga tonsättare genomsyrar idag hela musikdygnet i P2 på ett naturligt sätt. Samtidigt har det också hänt en hel del positivt i det musikliv som vi är en del av. 

Även om vi nått vårt mål med nästan en fördubbling av antalet verk sitter vi förstås inte nöjda utan vill framför allt bredda och spela nytt och nyutgivet. Det finns också ett nyväckt intresse hos skivbolagen att uppmärksamma kvinnors musik från olika epoker, vilket underlättar för oss.

KVAST: Men det handlar inte bara om att spela musiken, eller hur?

Elle-Kari: Utöver att spela musiken vill vi också ge lyssnarna historia och berättelser om kvinnor i musiklivet. Det gör vi t ex inom P2 Dokumentär, Musikmagasinet och Klassiska podden. Dokumentärmakare som Christina Tobeck och Birgitta Tollan har gjort viktiga insatser här. Christina Tobeck återupplivade bortglömda kvinnor som t ex Alice Tegnér och Helena Munktell i flera serier och kronan på verket blev att Sveriges Radios Symfoniorkester spelade in hennes opera ”I Firenze” som inte hade hörts sen uruppförandet på Kungliga operan 1889. Men vi har även gjort egna inspelningar av kammarmusik av t ex Alice Tegnér, Laura Netzlel och Ika Peyron.

KVAST: Vi förstår det som att ni väckt frågorna om jämställd repertoar även internationellt – hur har det gått till, hur har det gått?

Elle-Kari: P2 har sen tio år tillbaka drivit frågan om att synliggöra såväl kvinnliga som manliga tonsättare inom arbetet för den Europeiska Radiounionen EBU, där vi berättat om vårt arbete. I samband med presentationerna på EBUs årliga Classical Music Experts Meetings har vi hänvisat vidare till bl a Kvasts hemsida. I januari 2020 kom ledningsgruppen för EBUs klassiska musikgrupp till Stockholm för att få veta mer om hur vi arbetar med genus inom P2 och träffade våra musikredaktörer. Vi har även haft besök från danska P2 2019 och 2020 och fått intresserade frågor både från tyska WDR och från EBU centralt. Det finns ett helt annat intresse och ett helt annat klimat i frågor som rör kvinnliga tonsättare i Europa nu jämfört med för tio år sen och jag tror att vi från P2s sida har påverkat genom att driva detta.

KVAST: Ni får Guldkvasten för att er satsning genom flera år lett till att musik av kvinnliga tonsättare blivit ”en naturlig del av vår musikaliska verklighet och vardag” (citerad ur motiveringen). Med detta följer att man ju inte längre betonar att musiken är ”komponerad av en kvinna”. Ja, hur tänker ni kring det, och kring detta med kvotering?  

Elle-Kari: Vi vill att det ska komma in naturligt, men det betyder ju inte att vi inte pratar om det. Och vi för ju återkommande statistik. Vi har t ex lyft frågan i program tillsammans med våra lyssnare. För oss är det viktigt att utgå från lyssnarnas önskemål och att de ska tycka om det vi gör. Därför är det intressant att notera att våra lyssnare inte i någon större utsträckning kommenterat eller debatterat att vi spelar musik av kvinnliga tonsättare, bara de tycker om musiken. De gånger de gjort det har det varit som respons på medvetna satsningar från vår sida och responsen har övervägande varit positiv. Klassisk Morgon har t ex plockat upp kommentarer från lyssnare som köpt CD-skivor med ”Den bästa klassiska musiken” där samtliga tonsättare är manliga. Lyssnarna har reagerat, kommenterat och fyllt på i spellistor med musik skriven av kvinnor med lust och engagemang. Så detta är en fråga som även våra lyssnare tycker är viktig.

Jag vet att det finns en debatt om ”kvotering” i musiklivet. Vi ser det inte som att vi ”kvoterar”. Vi försöker bara se till att spegla den musik som skapats av kvinnor på ett representativt sätt i P2, med samma krav på t ex kvalitet som på all annan musik som spelas. Och återigen tycker vi inte att musik har ett kön.

KVAST: Vilka är utmaningarna för P2 framöver?

Elle-Kari: I grunden handlar det om alla som arbetar inom P2, musikredaktörer, producenter, programledare, inköpskoordinator av skivor och alla andra verkligen vill fortsätta detta arbete. Därför att vi ska spegla musiklivet, musikhistorien, all musik i P2s genrer. Men vi kan inte arbeta ensamma. Det ju också tydligt att kvinnliga tonsättare tagit stora steg framåt under de senaste 10-20 åren och det finns fler bra inspelningar med bra orkestrar/ensembler och tonsättarna hörs (och syns) i det svenska musiklivet. Det underlättar ju även för oss.

KVAST:  Till sist;  vad skulle du säga vore KVAST:s viktigaste uppgift för framtiden?

Elle-Kari: Det vore förmätet av mig att ens spekulera i vad som är era viktigaste uppgifter. Ni spelar roll och ska fortsätta göra det, som en pådrivande kraft. Det är bra för oss på P2 och för alla andra, orkestrar och institutioner, att veta att ni har ögonen på vad vi gör. 

Från prisutdelning utanför Radiohuset i Stockholm. Fr v: Kvast:s ordförand Astrid Pernille Hartmann och prismottagare Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig P2. Foto: Ellinor Sterner Bonander.

Förutom prisdiplom designat av Camilla Simonson övveräcktes en obelisk i glas, ett unikat, speciellt designat för P2 av Sofia Bergman och framställt av Micke Johansson i Skruf.

Samtal med några P2-medarbetare

Guldkvasten 2020 som firar jämställd musik på distans och över hela Sverige, har som bekant gått till P2-Sveriges Radio med kanalansvarig Elle-Kari Höjeberg som motor i arbetet för större jämställdhet i val av musik och tematik. I sitt tacktal (se föregående post) lyfte förstås Höjeberg alla engagerade medarbetare i detta mångåriga arbete. KVAST har talat med några av dessa, stationerade på redaktionerna i Göteborg och Växjö. Fler kan följa!

Brita Svanholm Maniette på Klassisk förmiddag P2 och Jens Möller på P2 på hemväg i Göteborg

https://youtu.be/bd8d-7vQM_0
Brita Svanholm Maniette och Jens Möller får varsin borste av KVAST:s ordförande Astrid Hartmann. Kulning: Elisabeth Persson

Pernilla Eskilsdotter på Klassisk morgon P2 i Växjö

Pernilla Eskilsdotter på Klassisk morgon P2 i Växjö har fått ett diplom och en borste

KVAST: Guldkvasten 2020 har tilldelats P2 Sveriges Radio med kanalchef Elle-Kari Höjeberg i spetsen. Elle-Kari betonar vikten av sina goda medarbetare. Hur länge har du arbetat med Klassisk morgon? 

Pernilla: Jag har varit programledare för Klassisk morgon sedan starten 2014.

KVAST: På vilket sätt har ni på Klassisk morgon arbetat för att stärka kvinnliga upphovspersoner?

Pernilla: I våra låtlistor har vi tydliga och mätbara mål när det gäller kvinnliga upphovspersoner. Dessa mål har vi dessutom vässat undan för undan. När jag programleder försöker jag vara uppmärksam på vad jag egentligen lyfter fram kring musiken och personerna. När jag berättar om upphovspersoner, oavsett tid i musikhistorien, ska både de och deras musik vara angelägen för oss idag.

Jag tycker att jag med hjälp av de diskussioner vi fört på kanalen blivit mer och mer medveten. Det handlar inte enbart om att man pratar om kvinnor, det handlar i högsta grad om hur man gör det. Det handlar om orden och dess valörer, både medvetet och omedvetet.
Eftersom vi i Klassisk morgon har mycket lyssnarkontakt så skapar vi dessutom regelbundet teman för att stimulera lyssnarna till ökad jämställdhet.

KVAST: Tycker du att du kan se någon förändring sen du började arbetet?

Pernilla: Jag tycker mig märka att våra musikintresserade lyssnare känner till betydligt fler kvinnliga upphovspersoner idag än för tio år sedan. Jag märker också att det framförs spännande musik av kvinnliga upphovspersoner på konserter. Lyssnarna är snabba på att önska deras musik. Dessutom finns det betydligt mer verk, av kvinnliga upphovspersoner, inspelat nu som vi kan använda oss av i våra låtlistor.  

KVAST: Har du några tankar på vad som ytterligare kan göras?

Pernilla: Jag blir fortfarande frustrerad när lyssnare önskar musik av kvinnliga upphovspersoner som jag inte kan uppfylla eftersom musiken inte finns inspelad. Den frustrationen delar jag gärna med mig av i sändning. Jag tänker att det finns en poäng i att lyssnarna faktiskt får veta hur det ligger till.    

På P2 måste vi självklart fortsätta att skruva på våra mål och hålla samtalet levande kring vad vi erbjuder lyssnarna.  
Medvetenheten kring hur vi presenterar musiken är så oerhört viktig. Det handlar om vår trovärdighet.  

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer