Utbildningsmålet

A group of child music students engaged in a composition workshop.
Foto: Liselotte Persson

Sedan 2021 handlar ett av KVAST:s huvudmål om de svenska musikutbildningarna. Vi ser att de föreställningar som leder till ojämställdhet grundläggs tidigt, och bedömer därför att det är viktigt att börja påverkansarbetet redan i tidig ålder. Vår målsättning är fokuserad så här:

KVAST ska fokusera mycket av sitt jämställdhetsarbete på musikutbildningar på alla nivåer. Med stöd av forskning och lagstiftning vill vi förändra utbildningsformer och innehåll för att på 10 års sikt uppnå jämställdhet.

Ett led i detta har varit den forskningsöversikt som sammanställdes av Siri Landgren. Men KVAST verkar också mer praktiskt, genom att tillsammans med Konstmusiksystrar och Föreningen svenska tonsättare (FST) lansera kompositionsworkshopar för kulturskolan. I januari 2020 genomfördes ett första test av workshoparkonceptet, och under vintern 2023-24 följde en utökad omgång. Utifrån dessa erfarenheter planerar vi att i framtiden expandera projektet och erbjuda det till alla landets kulturskolor. Läs mer om workshopprojektet här.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer