Hur ser det ut idag?

En stor anledning till att vi idag inte känner till historiska kvinnliga tonsättare är att det inte har skrivits om dem i musikhistorieböckerna. När kvinnliga tonsättare så småningom börjar få fart på sitt komponerande och uppmärksammas i pressen på 1980-talet tar man alltid fasta på att det är kvinnor som skriver musik. Normen är att en tonsättare är man och så fort en kvinna skriver och komponerar musik blir det fokus på kön. I svensk musikhistoria finns otroligt få omnämnanden av kvinnliga tonsättare; i ett musikhistoriskt verk på 2000 sidor finns en sida som redogör för kvinnliga tonsättare (!). Det kan inte bara bero på att musiken inte duger, utan att man ”tänkte inte på det”. Ett stort hinder för kvinnliga tonsättare har också varit att deras verk ofta inte är förlagda och notmaterialet ofta endast funnits i handskriven form i något arkiv eller bibliotek.

Forskning visar att kvinnor har komponerat i mycket högre grad än vad musikhistorieböcker låtit påskina. Idag finns det många framstående kvinnliga tonsättare som har fått stor genomslagskraft de senaste decennierna. Ändå visar rapporter om vilken repertoar som spelas på våra svenska konsert- och operahus att det fortfarande är manliga centraleuropeiska 1800-talstonsättare som dominerar den klassiska standardrepertoaren. År 2009 var andelen kvinnliga tonsättare 1,2% av den spelade repertoaren på konserthusen, 5 år senare 2014/15 hade andelen segat sig upp till 3,8% och de senaste tre säsongerna är siffrorna 2016/17 3%, 2017/18 9% och 2018/19 6,66% andel kvinnliga tonsättare.

Det är ett välkänt faktum att kvinnors prestationer mer eller mindre systematiskt nedvärderas av både män och kvinnor oavsett om det gäller näringslivet, forskning, idrotts- eller konstvärlden. Ligger noter på ett verk skrivet av en kvinna för bedömning hos en programläggare, dirigent, musiker eller sångare, så liknar situationen en forskningsansökan inom exempelvis naturvetenskaperna. Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer visar vartannat år att kvinnors och mäns prestationer värderas olika; det börjar redan med sättet att tala om deras respektive ansökningar.

Musikalisk utbildning på alla nivåer reproducerar oreflekterat en manlig kanon. Hur många musiklärare och högskoleprofessorer har musik skriven av kvinnor lätt tillgänglig i sitt notbibliotek? Hur många kan ett stycke skriven av en kvinna utantill? Hur många använder sig av exempel ur kvinnlig musikproduktion när de lär ut grunderna till ett instrument, till sång eller musikteori? Om kvinnliga tonsättare inte har någon plats vid våra högre musikutbildningar är risken att studenterna utan att reflektera tar till sig ett manligt musikaliskt kanon och överhuvudtaget inte får med sig någon musik skriven av kvinnor i sitt kunskapsbagage när de är klara med sin utbildning.

Vi tillskriver varje musikstycke och varje tonsättare ett relativt värde utifrån våra egna referensramar. De allra flesta är dock totalt omedvetna om såväl detta faktum och som sina egna värderingsmässiga begränsningar och de uteslutningsmekanismer som de ger upphov till. Därför är det fortfarande så svårt för så många dirigenter, musiker, sångare, producenter och andra att tänka på kvinnliga tonsättare. Vi kan rabbla hur många manliga tonsättare som helst, men när det kommer till kvinnliga tonsättare blir listan mycket kort. Fenomenet ”unconscious gender gap” ger också en förklaring till varför vi så sällan blir medvetna om när vårt val av musik grundar i ingrodda (van)föreställningar om tonsättares eller enskilda verks status.

Tillbaka till Kunskap och metoder

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer