12, 20 eller 40 % musik av kvinnor?

2014/03/7

 

RepertoarRyckets rundresa till svenska orkestrar 2013–2014

KVAST har nu träffat nästan alla svenska orkestrar och vi har också startat insamlandet av deras egna målsättningar. Här kan vi presentera den första sammanställningen, från fem orkestrar. En klar och tydlig vilja att öka andelen musik skriven av kvinnor, som synes.

Mottagandet hos orkestrarna har generellt varit gott, likaså intresset. Medvetenheten om dessa frågor har varierat kraftigt, från att i vissa fall fortfarande vara en icke-fråga till att både repertoararbete och hela organisationer genomsyras av jämställdhetstänkande. När det gäller nybeställningar hade några orkestrar en glädjande strategi med ”varannan herrarnas”.

Orkestertoppen just nu, mars 2014

Säsongen 2013–14 Målsättning Orkesterns egen kommentar
Wermland Opera 25 % 30–40 % De närmaste 1–4 åren
Norrbottensmusiken 22,2 % 25 % De kommande tre åren
Västerås Sinfonietta 10,25 % 12 % Säsongen 2014–15
Kungl Filharmonikerna 3,95 % 20 % Under 2013 presenterade vi 52 verk av 18 kvinnliga tonsättare, det är 10 % av all spelad repertoar inklusive kammarmusik.Vår målsättning är att under perioden 2015-2018 fördubbla den siffran.
Helsingborgs Symf Ork 0 % Vi ser mycket positivt på att fler kvinnor komponerar och dirigerar. Det innebär att fler verk av kvinnliga tonsättare kommer att spelas, och att fler kvinnor kommer att dirigera våra symfoniorkestrar. Det är en utveckling som tar tid, men som går snabbare tack vare att frågorna hålls levande.
Camerata Nordica 0 % 12,5 % Sammantaget för åren 2014-2016. Inkl urpremiärer/beställningsverk. Vårt långsiktiga mål är att utgå från denna procentsiffra och se till att den kontinuerligt ökar.

 

Kvast_RepertoarRycket_del2KVAST fick 2013 medel från Statens musikverk för ett långsiktigt strukturellt arbete för utveckling av repertoaren hos landets största svenska orkestrar. Under säsongen 2013–14 är 6,7 % av repertoaren verk komponerade av kvinnor, vilket är en markant uppgång jämfört med föregående säsong (3,5 %).

Under hösten och våren 2013-2014 gjorde Kvast en rundresa till Sveriges 19 största orkestrar för att samtala om repertoar och genus. Satsningen kallas för RepertoarRycket. Ett av våra mål med RepertoarRycket har varit att lägga initiativet hos orkestrarna, eftersom det är de som har både möjligheter och resurser. Orkestrarna har själva fått sätta sina mål för en ökad andel musik skriven av kvinnor på sin repertoar. KVAST erbjuder sina tjänster som bollplank och med coachning, som hjälp för att uppnå orkesterns mål.

 

Kvast fortsätter att redovisa de övriga orkestrarnas mål och synpunkter under våren.