Kvinnliga tonsättare och ny musik saknas på svenska musikscener

2015/05/20

KvaFst_symbolbild_teaser2_-01Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har i samarbete med KVAST undersökt repertoaren vid svenska musikinstitutioner och för första gången har även statistik tagits fram som visar andelen framförd musik i minuter under ett spelår.

Resultaten visar att kvinnliga tonsättare är kraftigt underrepresenterade och att nykomponerad och svensk musik väljs bort.

I rapporten har 23 musik- och operainstitutioner undersökts utifrån tre aspekter: balansen mellan män och kvinnor, balansen mellan svenskt och utländskt samt balansen mellan nykomponerad och äldre musik. Undersökningen gäller framförd musik under säsongen 2014/2015 och bygger på uppgifter som institutionerna offentliggjort och specificerat i sina säsongsprogram.

Långt till de kulturpolitiska målen

– Rapporten visar att verkligheten ligger långt ifrån de kulturpolitiska målen om konstnärlig förnyelse och mångfald. Det finns förmodligen många orsaker till att det är så. Vårt mål är att förändra detta, och att spela mer nykomponerad musik är i sig också en möjlighet att kunna spela mer musik komponerad av kvinnliga tonsättare, säger Martin Q Larsson, ordförande i FST.

Rapporten är en vidareutveckling av den undersökning som KVAST genomfört årligen sedan 2008 och den ger en fördjupad och aktuell bild av vilken musik som spelas i det offentliga rummet i Sverige.

Dubbelt osynliggörande

– Det blir ett dubbelt osynliggörande av kvinnliga tonsättare när både andelen nyskriven musik och andelen musik skriven av kvinnor är så låg. Vi är inte förvånade över resultaten, men nu har vi ett tydligt underlag för att vi tillsammans med musikinstitutionerna och deras huvudmän kan arbeta för att statens kulturpolitiska mål och prioriteringar bättre ska återspeglas i den musik som presenteras på svenska musikscener, säger Maria Lithell Flyg, ordförande i KVAST.