Vilken musik spelas av orkestrarna 2014/15?

2015/05/25

Orkester- & Kammarmusik 2014-2015

1400-16000.2%
1600-17000.9%
1700-180014.1%
1800-185011.9%
1850-190025%
1900-195030.2%
1950-19836.2%
1984-20149.5%
Uruppföranden2%

Att musik som är 30 år eller yngre inte är särskilt vanligt förekommande hos de svenska orkestrarna (eller i orkestrarnas kammarmusikutbud) är kanske ingen större nyhet. Mindre än 10 % av det samlade musikutbudet som framförs är komponerat efter 1984.

Mer förvånande är den blygsamma representationen av musik skriven på 1950/60/70-talen. Det kan röra sig om tillfälligheter att denna ‘halvmoderna musik’ förekommer med endast 3,4 % i konsertprogrammen just denna säsong, 2015–2015.

Tyndpunkten av den spelade musiken ligger i perioden musik skapad 1900–1950. En förklaring till den 17-procentiga andelen är att här finns en stor del av verken från jubilarerna Jean Sibelius och Carl Nielsen, liksom ofta framförda Richard Strauss, Maurice Ravel, Igor Stravinskij och Dimitri Sjostakovitj.

Andel uruppföranden svarar för 1,5 % av all framförd musik. Det ska tilläggas att här ryms ett antal co-commissions; den verkliga siffran är snarare runt 1 %.

Fortsättning kommande säsong

KVAST och FST kommer att fortsätta följa det presenterade konsertutbudet hos de svenska, offentligt finansierade orkestrarna och operahusen även säsongen 2015/16. Så till nästa år finns förhoppningsvis några jämförelsetal.