Ett stagnerat, skattefinansierat musikliv

2015/05/31

I all den mängd siffror och uppgifter som kommit fram i och med KVASTs och FSTs nationella repertoargenomgång av svenska orkestrar och operahus för säsongen 2014/15, kan man lätt drunkna bland alla procentandelar.

Här en sammanställning som visar nyckeltalen för de tre områden som KVAST/FST-undersökningen vill belysa: Balansen män – kvinnor, Balansen svensk musik – utländsk musik, Balansen nykomponerad musik efter 1984 – all musik komponerad tidigare (från 1600-talet och fram t o m år 1983).

Publik, musiker, orkester- och operahusledningar bör känna till, att säsongen 2014/15 larmar nyckeltalen 96,0 – 4,0, 10,2 – 89,8, 11,5 – 88,5 om ett offentligt finansierat musikliv som stagnerat.

Vi publicerar siffrorna för stillsam begrundan i allmänhet, men för kulturpolitiker på alla nivåer samt för musikhusens beslutsfattare i synnerhet att pluggas in hårt och tas på stort allvar. Någonting bör rimligen kunna utvecklas. Åtminstone till den säsong som planeras nu – 2016/17.

KvaFst_Balanser2-01