4,0 procent av den framförda musiken är skriven av kvinnor

2015/05/21

I den nationella repertoargenomgång KVAST och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) genomfört för säsongen 2014/15 har varenda publicerat och specificerat verk noterats – med verktitel, kompositör, kompositionsår och durata (speltid).

För Sveriges 18 offentligt finansierade orkestrar betyder det 1,585 framföranden och en total speltid på 34,346 minuter (eller 572 timmar och 43 minuter); avser både orkestermusik och kammarmusik framförd av orkestrarna, enl säsongsprogrammen.

Av dessa drygt 34,300 minuter spelad musik svarar musik skriven av kvinnliga tonsättare för knappt 4,0 %.

 

Andel_kvinnliga_2014-15_100symboler_2-01