Orkestern med Sveriges mest jämställda repertoar

2015/05/21

Martin Q Larsson, FST, Maria Lithell Flyg, KVAST
Martin Q Larsson, FST, Maria Lithell Flyg, KVAST

Den stora genomgången av innevarande säsongs repertoar på landets konserthus- och operascener, som KVAST och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) ägnat betydande resurser åt sedan årsskiftet, presenterades vid en informationsträff i Musikaliska, Stockholm, den 20 maj 2015.

På sedvanligt KVAST-sätt kunde också siffrorna för andelen framförd musik av kvinnliga tonsättare visas upp. I år med redovisning av totalt spelad tid istället för som tidigare års räkning av antalet verk. En durata-topplista, med andra ord.

De mindre orkestrarna har här en chans att nå en bra fördelning med musik komponerad av manliga och kvinnliga tonsättare.

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker toppar

Tydlig vilja och stor kreativitet i repertoarvalet visar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker för säsongen 2014/15. Inte mindre än 24,4 % av den framförda musiken är komponerad av kvinnor.

Värt att notera är också att Sveriges största konsertgivare, Stockholms Konserthus med Kungl Filharmoniska Orkestern, förbättrat andelen kvinnlig–manligt; inte minst tack vare medvetna satsningar i den framförda kammarmusiken. 433 minuter musik av kvinnliga tonsättare, av totalt 6,723 minuter framförd musik, ger en procentandel på 6,4 %.

Andel framförd musik av kvinnliga kompositörer under 3 % kan bara betecknas som beklämmande (vi talar om spelåret 2014/15 och inte om, exempelvis, säsongen 1914/15).

OrkesterToppen_kvinnl_2014-15-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klicka för att se bilden större