Konserthusens världskarta 2014/15

2015/05/27

Tyskland, Sverige, Österrike, Frankrike, Ryssland, Italien. Från dessa länder kommer merparten av den musik 18 svenska orkestrar spelar för sin publik. Konserthusens världskarta är synnerligen Europacentrerad, som synes.

Inte ens någon av de nordiska grannländerna kommer i upp i mer 3–5 % av all musik som spelas, trots att säsongen 2014/15 haft tonsättarjubilarerna Carl Nielsen och Jean Sibelius i många konsertprogram.

Exempel på länder som representeras med ett enda framförande (av någon av de 18 orkestrarna) är Island, Nederländerna, Belgien, Slovenien, Peru, Korea, Mexico, Kina.

De flesta av världens länder finns alltså inte med på konserthusens världskarta.

Nationerna i tabellen nedan svarar för mer än 90 % av all framförd musik på konsertscener och kammarmusiksalar.

nation antal verk andel
GER 344 24,50%
SWE 220 15,70%
AUT 215 15,30%
FRA 161 11,50%
RUS 153 10,90%
ITA 123 8,80%
GBR 80 5,70%
USA 80 5,70%
NOR 75 5,30%
FIN 53 3,80%
DNK 41 2,90%
CZE 19 1,35%
HUN 19 1,35%
EST 15 1,00%
POL 12 0,85%

Kons-husens-world map14-15_countries-01