Kvinnlig tonsättarflit står sig

2014/04/25

geom_bakgrund+fler-kvinnl-01Produktivitet och konstnärligt skapande är visserligen ojämförbara storheter. Ett visst intressemått är ändå att jämföra antalet uruppföranden av svenska manliga och kvinnliga kompositörer anslutna till FST, Föreningen Sveriges Tonsättare.

Det första halvåret 2014 har de FST-anslutna tonsättarna anmält 77 verk som uruppföranden. Andelen kvinnliga tonsättare som ingår i FST uppges vara 17 %.

 

Andel av uruppföranden: 38 %

Tittar vi på antalet uruppföranden av kvinnliga tonsättare svarar de för närmare 38 % (29 verk) av de 77 verk som kan ses på FSTs webbplats från januari till och med juni 2014.

 

Som Kvastwebben tidigare år konstaterat är de svenska kvinnliga komponisterna synnerligen flitiga.

Här är sammanställningen verk av kvinnliga tonsättare: Uruppföranden 2014