Om kvinnors närvaro i musiken

2013/05/30

TebogoM_symposium_UAKTebogo Monnakgotla från KVAST deltog i Allmänna Sångens i Uppsala femtioårsjubileum som blandad kör.

Jubileet inleddes med ett symposium, där musikvetaren Leif Jonsson redogjorde för framväxten av en blandad kör, historikern Hanna Enefalk gav historisk bakgrund till manskörsfenomenet samt den nationalistiska körtraditionen och Tebogo Monnakgotla berättade om KVAST:s arbete för att föra fram musik av kvinnor.

Efter detta höll Anna Hedelius en paneldebatt mellan nämnda deltagare samt genusvetaren Helena Wahlström.

Inför seminariet publicerade Upsala Nya Tidning en längre intervju med Tebogo Monnakgotla.
Du kan läsa den här