Slutspel i Orkestertoppen 2013–14

2014/01/25

orkester_notställ._sv_4BI samband med KVASTs årliga sammanställning av repertoartillståndet i de svenska, offentligt finansierade, orkestrarna presenterades hösten 2013, kunde fem orkestrar som bara publicerat sina program för halva säsongen/hösten inte listas korrekt.

Nu har de fem orkestrarna – Dalasinfoniettan, Nordiska Kammarorkestern, Norrbottens kammarorkester + NEO, Norrlandsoperans symfoniorkester, Musica Vitae – släppt sina program för våren 2014.

KVAST har återigen gått igenom repertoaren och bl a tittat på de kvinnliga tonsättarnas andel av framförda verk. Totalt framförs 1,225 verk under säsongen 2013–14. 82 verk är skrivna av kvinnor – en andel om 6,7 %.

Orkestertoppen

I Orkestertoppen blir det ofta så att de orkestrar som framför färre verk, har lättare att nå en högre andel kvinnliga tonsättare – när viljan finns! Alltså är Stockholms Läns Blåsarsymfonikers förstaplats ohotad (30 % musik av kvinnliga komponister). Därunder blir det en del förändringar. Norrlandsoperans symfoniorkester tar ett tydligt steg uppåt och hamnar på femte plats med sina 13 %. Och Musica Vitae halkar nedåt. De fyra orkestrarna i botten är desamma som vid översikten hösten 2013.

  2013-2014 2012-2013 2011-2012
1 Stockholms Läns Blåsarsymf 30 4,3 7,1
2 Wermland Operas ork 25 4,3 6,2
3 Norrbottens Kammarork + NEO 15,5
4 Sveriges Radios SO 14,5 1 2,3
5 Norrlandsoperans SO 13,3 0 0
6 Jönköpings Sinfonietta 11,5 3,4 4,3
7 Västerås Sinfonietta 10,25 4,3 7,1
8 Norrköpings SO 5,6 3 0
9 Göteborgssymfonikerna 5,55 2,4 2,1
10 Musica Vitæ 5 2,2 14,3
11 Gävle SO 4,6 5,9 5,3
12 Kungl Filharmonikerna 3,94 2,3 3,3
13 Malmö SO 2,8 19,3 17,2
14 Nordiska Kammarorkestern 2,8 0 5,5
15 Uppsala Kammarorkester 2,4
16 Camerata Nordica 0 2,7 5,6
17 Dalasinfoniettan 0 4,3 0
18 Helsingborgs SO 0 6,2 0
19 Svenska Kammarorkestern 0 0 7,1
       
 genomsnitt, % 8 3,5 5,2

 

Om slutlig andel kvinnliga tonsättare säsongen 2013–14 »