Tre musiknätverk för jämställdhet möttes

2014/05/6

Måndagsklubben_2014-05-05_2Vitalitet och sprängkraft. Om hur tre organisationer för jämställdhet tänker och arbetar.

Det hände sig på Måndagsklubben som arrangerades av FST, SKAP, Musikcentrum och Musikerförbundet. Platsen var lilla restaurangen Tugg i Stim-husets entréplan. Välfyllt med intresserade från de arrangerade organisationerna.

Äldst av de tre unga föreningar som presenterade sig är IMPRA från 2006, företrädda av Lina Nyberg och Max Thornberg. Därefter kommer KVAST som körde igång våren 2008. EPoS, som  är ett jämställdhetsprojekt inom Riksförbundet Folk och Dans, initierades 2013.

 Mycket gubbigt

Visst finns det påfallande många erfarenheter som är gemensamma för IMPRA, KVAST och EPOS. Precis som för alla övriga sammanslutningar som försöker rå på de endimensionella, manliga strukturerna. Exempel gavs och det kunde konstateras att jazzbranschen ligger långt efter. Men nu börjar det faktiskt hända saker, precis som inom musik- och ljudproduktionsbranschen.

KVASTs pågående arbete med orkestrarnas repertoarval och orkestrarnas egna uppsatta jämställdhetsmål är det ännu för tidigt att detaljredovisa; det blir längre fram i vår. Men även inom konstmusiken kan vi börja ana spår av en betydligt större medvetenhet.

 Fortsättning?

Som ett spännande fortsättning på Måndagsklubbens 5 maj-träff kan bli fortsatta samtal om att bilda en paraplyorganisation för alla föreningar och nätverk som arbetar för förändring och jämställdhet på musikområdet. För det finns mycket som förenar och många arbetsuppgifter som är gemensamma. Syftet skulle i så fall vara att optimalt använda de små resurser som finns för att bli ännu slagkraftigare.

 

 Så här presenterades kvällen