Du är Queen

2013/11/13

I Umeå den 2 november 2013 genomfördes en sammankomst/konferens för en rättvisare och mer jämställd musikbransch.

Du_ar_Queen_2-nov-13Inbjudna var bl a representanter från Jämställd festival, She’s got the beat / Popkollo, Rättviseförmedlingen, Jag är kvinna och musiker, Equalizer, Up Sweden Music Community, Lilith Eve, Musikerförbundet, Kvast
samt enskilda intresserade privatpersoner

Kvast representerades av sekreterare Kristina Aspeqvist (bilden) som gjorde en presentation av Kvast och överlämnade den s k Beethoven-affischen (ett kollage av 812 kvinnliga tonsättare) till organisatörerna.

Andras framgång är också min framgång

Gruppdiskussionerna gick under rubriken ”Andras framgång är också min framgång. Hur kan vi samverka och lyfta varandra för att skapa en rättvisare musikbransch?”

Ämnesgrupperna som skapades under dessa diskussioner fick nedanstående rubriker och sedan följer exempel på innehåll:

Utbildning:

Intern – skaffa oss bredare och större kunskap om branschen som helhet

Extern – fånga upp musikintresserade barn/ungdomar tidigt. Normkritisk musikundervisning. Skapa en väg tillbaka in till musiken för de som är över 18: mötesplats, möjlighet att spela

Vara välkomnande

Förutom kön så måste man tänka på att grupperingar överlag skapar utanförskap för icke invigda. Inte bara män som syns mest, utan en viss sorts män.

Visa på att det är svårare för kvinnor att försörja sig på musik genom att vi får färre spelningar –> mindre ersättning

Reestablish goals to ”fair play”

Change bands + performance. Old structures towards new structures.

Grundläggande genuskunskap/mångfaldskompetens borde vara obligatoriskt för arrangörer/bokare

Ifrågasätta kvalitetsbegreppet

Utbildningsdag – lär dig ta betalt som musiker

Utbilda och diskutera i branschen

Utbildning i musikbranschen i jämställdhetsfrågor

Ha förståelse för att kön har betydelse. Att ”ta plats” är inte något att främja, snarare att bjuda in. Det är inte kvinnor som ska ta plats, det är män som ska backa.

Vara positiva och uppskatta både våra egna och varandras insatser, ansträngningar och resultat

Mentorsprogram

Generate spaces for tools development

Medvetna bokningar på festivaler

Involvera kvinnor i styrningen

Klara handlingsplaner för att rekrytera i branschen

Se styrkan i våra olikheter, påverka från olika håll. Samverka där vi kan

Arrangemang:

Event under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014

Gemensam ansträngning att arrangera jämställda arr 8 mars/kvinnodagen

Lokala och nationella event/konserter, samordna.

Göra turné/buss över Sverige med kvinnliga akter

Fortsätta och ha fler konferenser och mötestillfällen liknande denna för att knyta starkare band/nätverk

Finansiering:

Villkora bidrag inom musik. Inte betala ut om det inte är jämställt. Gäller t ex studieförbunden

Även prata om den ekonomiska sidan av detta. Ökad jämställdhet → Bättre festivaler → sälja fler biljetter

Kolla upp hur samverka vid pengasök

Samarbeta i pengasök/tipsa varandra om medel att söka

Sök gemensamma projektmedel från EU eller andra stora bidragsgivare

Prata med varandra:

Prata med varandra om varandra och med andra om varandra

Gästa varandra på olika sätt

Teama upp med artister inom samma genre och göra gemensamma turnéer

Spridning: Sociala medier, retweeta, skriv om varann

Sam-/nätverka:

Stötta varandra, gå på varandras konserter

När enskilda musiker/band söker gig i annan stad – hjälp till!

Bokarna är tjuvarna – gå ihop i grupp, sätt krav

Skapa inspirationssessions, utbildning i tidig skolålder, fånga upp tidigt, visa kvinnlig kompetens

Ge tips och ”bjuda in” till kontakter och nätverk. Inte hålla det hemligt och tro att andras samverkan förstör ens egen

Riksträffar typ som denna – med alla föreningar? Presenterar vad som gjorts – inspirera och samverka?

Genom såna här träffar – lyfta och dryfta frågor med folk från olika delar av landet med olika specialområden och kompetens

Besöka varandras evenemang , hemsidor osv för att vara gästskribenter/gästartister/gäster = Bjud in andra!

Jobba och lobba tillsammans för festivaler, bokare och arrangörer

Gör ett större arrangemang kring dessa frågor i Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014

Facebookgrupp där alla som jobbar med detta skall ingå. Alla genres/alla organisationsformer

Sammanställa alla nätverk, projekt m.m som jobbar med jämställt musikliv på en rikssida på webb.

Visa på att vi inte accepterar ojämställda festivaler och musikarrangemang idag. Utöva konsumentmakt

Likea, dela, smälta samman i sociala medier

Skriva gemensamma debattartiklar. Visa att vi har gått ihop i denna fråga. Ger oss tyngd. Opinionsbildning.

Handlingar

=  saker som vi ska göra nu utifrån detta:

Kontakta Equalizer angående krönika om dagen

Inom en vecka: sammanställa lista med alla närvarande, kolla in i sociala medier, dela aktivitet, like-a, stärka nätverket

Prata om social hållbarhet istället för jämställdhet

Kontakta Jämställd festival och Rättviseförmedlingen för att ta dem till Dalarna

Lägga upp bilder och länka till er som var här

Kolla Musikerförbundets måndagsklubb – spridas till fler orter

 

Om Lucky Star Music

Du är Queen är ett projekt som har pågått sedan 2012. Bakom projektet står företaget Lucky Star Music som ägs och drivs av musikerna och entreprenörerna Kicki Fagerlund och Tove Liliequist. De stöds av näringslivet och jobbar för för att peppa kvinnor i musikbranschen i Västerbotten. Du är Queen har haft två mer lokala projektomgångar, nu har de börjat arbeta nationellt.

Det var intressant att höra Tove och Kicki prata om jämställdhet och musikskapande, som ju har både politiska och ekonomiska aspekter, utifrån entrepenörsskap och inte bara bidragstänkande. Det var, för de flesta av oss, ett nytt grepp att på ett frejdigt och positivt sätt ta sig an hur man samtidigt kan försörja sig och erbjuda andra människor glädje i livet.

— Kristina Aspeqvist