FST och KVAST samarbetar i projekt om svenska orkestrars repertoar

2014/12/19

KVAFST_logo_2Föreningen Svenska Tonsättare (FST) startar ett nytt samarbete med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST). Tillsammans ska de båda föreningarna skapa en omfattande statistik över svenska orkester- och operainstitutioners aktuella repertoar. Projektet går under namnet KVAFST och är en vidareutveckling av den räkning KVAST genomfört årligen sedan 2008.

Syftet är att skapa ett underlag för en förändring av de svenska orkesterinstitutionernas repertoar.

– Kvafst är ett sätt att bredda repertoarfrågan till att handla både om mer nykomponerad musik i förhållande till historisk musik och om en mer jämställd repertoar. Att spela mer nykomponerad musik är i sig också en möjlighet att kunna spela mer musik komponerad av kvinnor, säger Martin Q Larsson, ordförande i FST. Kvafst känns som ett naturligt samarbete för våra båda föreningar, avslutar Larsson.

 

Per-Åke Byström från KVAST ansvarar för statistikräkningen som kommer att omfatta repertoaren vid 22 svenska orkester- och operainstitutioner spelåret 2014–2015. Resultatet av Kvafst kommer att presenteras under våren.

Tanken är att Kvafst ska uppdateras årligen och vara ett redskap för förändring av orkesterrepertoaren. Projektet syftar också till att skapa samtal kring jämställdhet och den nya musikens plats i orkestervärlden.