Årsmöte 2013

2013/03/25

Ordinarie årsmöte för Kvast 2012 hölls den 19 februari 2013.

Plats: Stim-huset, Hornsgatan 103, Stockholm.

 

Kajsa Hallhagen valdes till mötets ordförande, Ylva Q Arkvik till mötets sekreterare.

Förutom de stadgeenliga punkterna, inklusive verksamhetsberättelse ›
samt val av ny styrelse (här finns de aktuella kontaktuppgifterna till styrelseledamöter ›)
diskuterades även hur den kommande orkesterräkningen (repertoargenomgång av de svenska orkestrarnas generalprogram) bäst skulle genomföras för att hålla hög kvalitet och kontinuitet. Medel för att föreningen ska orka genomföra detta behöver sökas.

Kvast webbsida (Kvastwebben, internt kallad), kvast.org är redan idag världsledande i att presentera kvinnliga komponister med kort biografi, bild samt länkar till ytterligare info. Antal kvinnliga tonsättare på webbsidan är snart uppe i 900 stycken. Svag punkt i nuläget är våra egna medlemmar som inte skickar in sitt material om nya kompositioner och/eller uruppföranden till webbredaktöreren.

Styrelsens uppdrag är att hålla igång webbsidan och att utöka repertoarbanken. Första prioritet i repertoarbanken blir att få in alla svenska verk till att börja med.