Är kvinnliga tonsättare mer framgångsrika än de manliga?

2014/11/12

uruppf2014För ett halvår sedan konstaterade Kvastwebben att den kompositionsfliten var stor bland de kvinnliga komponisterna när det gällde att få ut nya verk. Gör vi motsvarande genomgång av antalet uruppförda verk under 2014 visar det sig att trenden står sig.

 

Av de 148 verk som finns noterade som uruppföranden på FSTs webbplats är 96 skrivna av män, 52 av kvinnor. Medlemsfördelningen i Föreningen Svenska Tonsättare är 82 % män, 18 % kvinnor. Grovt räknat svarar alltså de 18 % tonsättarkvinnorna i FST för 35 % av de uruppförda verken.

 

Nu ska dock siffrorna tas med en nypa salt, för i konstmusikens beställartillvaro finns så oändligt många fler parametrar än att bara räkna antal verk.

 

Här finns uruppföranden med svenska, kvinnliga tonsättares musik under 2014