Stor repertoarinventering 2014–15

2015/01/29

KVAFST_tröja+instrJust nu pågår Kvasts och FSTs (Föreningen Svenska Tonsättare) stora genomlysning av repertoaren hos de offentligt finansierade orkestrarna och operahusen. 21 generalprogram synas, samtliga framförda verk listas med kompositör, kompositionsår, speltid (och dirigent).

Samarbetsprojektet KvaFst går igenom både orkestermusik, kammarmusik, musik för kör och för orgel, så det blir ca 1,200 verk att kategorisera.

 

Det är första gången den här sortens repertoarstatistik tas fram efter så ingående parametrar. Tidigare mätningar, som Kvast genomfört årligen sedan 2008, har endast tagit hänsyn manliga respektive kvinnliga tonsättare. 2013 utökades Kvast-statistiken även med kompositör och repertoartitlar, vilket bl a gav det sensationella resultatet att verk av Ludvig van Beethoven framfördes oftare än kompositioner av samtliga representerade kvinnliga tonsättare.
Läs mer om detta

 

KvaFst-projektet planerar att kunna presentera resultaten under april/maj 2015.