Statistik inlägg fram till 2016

Kvinnliga speltids-toppen 2014/15

2015/05/21

Delresultat från den repertoargenomgång av 18 orkestrar och fem operahus i Sverige, säsongen 2014/15, som KVAST och FST genomfört, ger oss också underlag att presentera mest spelade kvinnliga kompositörer. Det… Läs mer

Orkestern med Sveriges mest jämställda repertoar

2015/05/21

Den stora genomgången av innevarande säsongs repertoar på landets konserthus- och operascener, som KVAST och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) ägnat betydande resurser åt sedan årsskiftet, presenterades vid en informationsträff i Musikaliska,… Läs mer

Duratatoppen 2014–15 • 50-listan

2015/05/20

Första kvinnliga tonsättaren på Duratatoppen (som visar totala speltider för framförd orkester- och kammarmusik) hamnar på plats 42, enligt den repertoarstatistik KVAST och FST tagit fram. Den kvinnliga tonsättaren kommer… Läs mer

Kvinnliga tonsättare och ny musik saknas på svenska musikscener

2015/05/20

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har i samarbete med KVAST undersökt repertoaren vid svenska musikinstitutioner och för första gången har även statistik tagits fram som visar andelen framförd musik i minuter… Läs mer

KVAST & FST: Den första stora repertoarrapporten har släppts

2015/05/20

Vem har komponerat musiken som framförs av svenska musikinstitutioner?För att ta reda på svaret har Föreningen Svenska Tonsättare (FST) tillsammans med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) undersökt repertoaren vid 23 musik-… Läs mer

RepertoarRycket får orkester-hands-on

2015/02/3

I linje med vad Kvast arbetat med under alla sina år – och senast i form av RepertoarRycket – träder nu ”tunga aktörer” fram och ställer till med en klingande… Läs mer

Stor repertoarinventering 2014–15

2015/01/29

Just nu pågår Kvasts och FSTs (Föreningen Svenska Tonsättare) stora genomlysning av repertoaren hos de offentligt finansierade orkestrarna och operahusen. 21 generalprogram synas, samtliga framförda verk listas med kompositör, kompositionsår, speltid… Läs mer

FST och KVAST samarbetar i projekt om svenska orkestrars repertoar

2014/12/19

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) startar ett nytt samarbete med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST). Tillsammans ska de båda föreningarna skapa en omfattande statistik över svenska orkester- och operainstitutioners aktuella repertoar. Projektet… Läs mer

Nobelpris blir bäst med manliga kompositörer

2014/05/20

Nobelpriskommittén (eller kommitténs dotterbolag Nobel Media AB) har lyckats hitta verk av manliga kompositörer även till 2014 års högtidliga Nobelpriskonsert i Stockholms Konserthus den 8 december. Konserten arrangeras för tionde gången…. Läs mer

Jämställt i Berwaldhallen backar betänkligt

2014/05/5

Detta med varierad, demokratisk och jämställd repertoar verkar vara som aprilväder, när orkestrarnas säsongsprogram börjar släppas. Den 7 maj kommer Berwaldhallens och Sveriges Radios Symfoniorkesters ut som ett av de… Läs mer

Var är kvinnorna, Simon Rattle?

2014/04/25

I slutet av april släppte Berlin Philharmoniker sitt säsongsprogram för spelåret 2014-2015. Givetvis är det intressant att se vad denna moderna orkester i sitt läckra konserthus Berlin Philharmonie presenterar. Huset… Läs mer

12, 20 eller 40 % musik av kvinnor?

2014/03/7

  RepertoarRyckets rundresa till svenska orkestrar 2013–2014 KVAST har nu träffat nästan alla svenska orkestrar och vi har också startat insamlandet av deras egna målsättningar. Här kan vi presentera den… Läs mer

Konserthus-matematik – 1 är mer än 34

2014/01/28

Tonsättaren Ludwig van Beethoven (1770-1827) sopar de svenska konserthusestraderna rejält den här säsongen. Hans kompositioner (se lista längst ned) spelas mer än samtliga kvinnliga tonsättares verk tillsammans. Beethoven ensam svarar… Läs mer

Slutspel i Orkestertoppen 2013–14

2014/01/25

I samband med KVASTs årliga sammanställning av repertoartillståndet i de svenska, offentligt finansierade, orkestrarna presenterades hösten 2013, kunde fem orkestrar som bara publicerat sina program för halva säsongen/hösten inte listas… Läs mer

Kvinnlig tonsättarandel – dåligt blir inte bättre

2014/01/24

När KVAST i augusti/september 2013 gjorde sin årliga inventering av de svenska orkestrarnas säsongsprogram fanns fem orkestrar som då enbart presenterade sitt utbud för hösten 2013 (precis som de gjort… Läs mer

För konsertarrangörer: Jubilar-listan med kvinnliga tonsättare

2013/10/1

För orkestrarnas repertoar- och programråd – ja, för alla konsertarrangörer – tipsar vi här om annat än manliga tonsättarjubileer för säsongen 2014–2015. Vi förstår att det blir firande och spelande… Läs mer

17 procent ny musik på konsertscenerna 2013–14

2013/09/21

Andelen musik komponerad efter 1960 är 17 %, enligt den genomgång av de svenska orkestrarnas säsongsprogram för 2013–2014 som KVAST låtit göra. Vi kallar detta ”ny musik”, trots att de… Läs mer

Kvinnliga Tonsättartoppen 2013-14

2013/09/20

Utifrån KVASTs genomgång av publicerade säsongsprogram 2013–14 för de 19 största orkestrarna i Sverige, skulle en ”topplista” med de kvinnliga kompositörer som framförs se ut så här. Unsuk Chin, 10… Läs mer

KVAST-rön uppmärksammas i Danmark

2013/09/19

KVASTs årliga genomgång om repertoartillståndet i de svenska orkestrarna har även nått Danmark. Den största prenumererade tidningen, Politiken, noterar detta på sin kultursida:   Kvindelige komponister ønskes [Musik] En femtedel… Läs mer

Repertoartoppen 2013–14

2013/09/17

  I den årliga genomgång av de offentligt finansierade orkestrarnas repertoar – som KVAST gör när samtliga generalprogram har publicerats – har vi för säsongen 2013–14 utökat granskningen till att… Läs mer