RepertoarRycket får orkester-hands-on

2015/02/3

I linje med vad Kvast arbetat med under alla sina år – och senast i form av RepertoarRycket – träder nu ”tunga aktörer” fram och ställer till med en klingande repertoardag. Det enkla syftet är att  utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Arrangörer är Föreningen Svenska Tonsättare, Musikaliska Akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester onsdagen den 3 juni en repertoardag i Berwaldhallen, Stockholm. Satsningen stöttas av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag.

SRSO_scenbild5 minuters provbitar av svensk musik

Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10-12 svenska tonsättare. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd eller motsvarande från svenska orkestrar, samt medverkande tonsättare. Samtliga framföranden spelas in, och tillgängliggörs för de inbjudna.

Partitur av framförda stycken, samt andra verk av tonsättarna, kommer även att finnas tillgängliga på plats. Utvalda tonsättare kommer dessutom att presenteras i en trycksak.

Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv för att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Mer info, anmälningsblankett m m på FSTs webb

Om RepertoarRycket