Wu, Li-Ying

Li-Ying Wu, Köpenhamn Född i Taipei.  Arbetar främst med kammarmusik och EAM.   www.liyingwu.net Li-Ying Wu på Dansk Komponist Forening