Styrelsen för Kvast 2017/2018

Astrid Pernille Hartmann, ordf

Eva Sidén, vice ord

Sol Andersson, sekr

Kajsa Lindgren, medlemsansv

Molly Kien, kassör

 

Styrelsen för Kvast 2016/2017

Sol Andersson
Ylva Fred
Astrid Hartmann 
Molly Kien
Eva Sidén

Styrelsen för Kvast 2015/2016

Maria Lithell Flyg, ordf
Thomas Lindahl, vice ordf
Eva Sidén, vice ordf
Leo Correia de Verdier, kassör
Molly Kien, medlemsansv
Astrid Hartmann

Styrelsen för Kvast 2014/2015

Eva Sidén, t f ordf.
Alexandra Nilsson, 
vice ordf
Kristina Aspeqvist, sekr
Victor Lisinski, kassör
Maria Lithell

Styrelsen för Kvast 2013/2014

Stina Lyles, ordf
Ylva Q Arkvik, vice ordf
Kajsa Hallhagen, kassör
Kristina Aspeqvist, sekreterare
Tebogo Monnakgotla
Alexandra Nilsson
Eva Sidén
Fredrik Österling

Styrelsen för Kvast 2012/2013

Stina Lyles, ordförande
Kajsa Hallhagen, kassör
Ylva Q Arvik
Tebogo Monnakgotla
Eva Sidén

Styrelsen för Kvast 2011/2012

Tebogo Monnakgotla
Jenny Hettne, sekreterare
Kajsa Hallhagen, kassör
Ylva Q Arvik
Eva Sidén

Styrelsen för Kvast 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Karin Rehnqvist, ordförande
Tebogo Monnakgotla, vice ordförande
Ylva Nyberg Bentancor, sekreterare
Kajsa Hallhagen, kassör
Jenny Hettne

 

KVAST • Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

www.kvast.org • e-post: kvast@kvast.orgFacebook

PlusGiro: 49 45 63-0. Vid överföring från annan bank, lägg till clearingnumret 3300 före.

Org. nummer: 802443-6555