Styrelsepresentation

Astrid Pernille Hartmann, ordförande

Foto: Camilla Simonsson

Musik, text och jämställdhetsfrågor har varit den röda tråden i hela mitt liv; från uppväxten med klassisk sång, min första uppsats i lågstadiet (tror det var om försumerisk kvinnokultur (sic!)), till vuxenlivet som musikvetare, kulturskribent, programredaktör. Det senare inom musikinstitutioner som Göteborgsoperan där jag genom åren blev allt mer varse hur djupt rotade de strukturer är som gör att tanken på jämställdhet i programsättning alltid förträngs. 1992 var jag således med att dra igång Evterpe, Sveriges första förening för kvinnor i (konst-)musik, och tidningen med samma namn. Efter några års aktiviteter med bland annat konserter i Göteborg och Halmstad flyttade föreningen till Stockholm och fortsatte där några år till innan föreningen lades ner. 2016 var frågan fortfarande i stort behov av uppföljning så jag tog kontakt med KVAST. Jag är nu inne på mitt femte år som ordförande, och är tacksam för förtroendet. Det är fint att verka för denna fråga som nu hamnat på dagordningen lite varstans i Europa, där man ofta ser till vad KVAST har gjort, gör och har åstadkommit. 

Ann-Christin Högnabba, vice ordförande

Christin Högnabba är utbildad sångare och sångpedagog från Sibelius-Akademins vokalmusikavdelning och Stockholm Operastudio. Hon har även en examen i företagsekonomi med inriktningen konst, kultur och ekonomi från Södertörns högskola. Christin har varit verksam som frilansande opera- och konsertsångerska, sångpedagog och kulturentreprenör och har producerat ett stort antal konserter och operaföreställningar i egen regi. Christin var ansvarig för orkester- och repertoarfrågor inom KVASTs senaste stora projekt Repertoarrycket III och fortsätter efter avslutat projekt som vice ordförande i föreningen. Hennes eget nystartade KammarOperaKompani spelar svensk kammaropera i originalbesättning med tonvikt på kvinnliga tonsättare och gör sin första produktion december 2020 på Strindbergs Intima Teater med en uppsättning av Margareta Hallins Den starkare.

Sofia Sahlin, kassör

Sofia Sahlin är från början klassisk musiker, tvärflöjt, där hon frilansat 1997-2005 i orkestrar som Radiosymfonikerna, Göterborgssymfonikerna, Stockholms Filharmoniska orkester m fl samt spelat mycket kammarmusik. Numera jobbar hon även som sångerska och har kantorsexamen. I sitt företag, Ljungandalen Rest & Development, jobbar Sofia som projektledare i olika sammanhang samt med S:t Olavsleden både praktiskt och med kulturella projekt samt med utvecklingsprojekt för landsbygden i Ljungandalen, Medelpad.
Sedan 1997 har Sofia startat och suttit i styrelsen för flertalet föreningar. 2018 valdes hon till styrelseordförande i Studieförbundet Bilda Mitt och sedan sommaren 2020 även till medlem av förbundsstyrelsen i Bilda.
Engagemanget för jämställdhet i samhället har bland annat resulterat i en föreställning om kroppslig integritet ”Freda din kropp”, styrelseplats samt uppdrag för Winnet för kvinnliga entreprenörer och mycket mer. Dessa projekt och uppdrag har fördjupat och ökat kunskapen om de mekanismer och beteenden som upprätthåller maktobalansen mellan könen och gett kunskap om metoder för förbättring.

Christofer Elgh, medlemsansvarig

Nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik och kammarmusik är former som Christofer rör sig fritt i och ofta låter samverka med andra konstarter. Det öppna samtalet, jämställdhet och icke- hierarkiska strukturer är centrala byggstenar i hans konstnärliga verksamhet och lärargärning. Christofer vill förändra förutsättningar för kompositionsundervisning genom att jobba för öppenhet, förståelse kring könsidentitet, genus, identifikation samt en jämställd representation av lärare och elever/studenter. Genom att verka för jämställd repertoar och nya undervisningsmetoder vill han påverka musiksamhället från grunden. Christofer Elgh är verksam som tonsättare. Utöver det undervisar han i komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Ingesunds Musikhögskola och Stockholms Estetiska Gymnasium. Christofer har komponerat ett åttiotal verk däribland fyra kammaroperor, orkester- vokal- och kammarmusik samt musik till dansföreställningar och film. Christofer är född 1969 i Åmål Dalsland.

Anne Pajunen, sekreterare

Anne Pajunen är tonsättare, sångare, musiker och performancekonstnär verksam både i Sverige och internationellt.
Komponerar framför allt för röst, elektronik och instrumentalensembler, och arbetar främst med experimentell musikdramatik.
Konstnärlig ledare för Svenska Moderna Operaensemblen S.M.O.K sedan 1994. Arbetar under 2020 med ett omfattande tvärkonstnärligt musikprojekt för Scenkonst Sörmland genom ett musikresidens.
Sekreterare i KVASTs styrelse sedan 2019. Engagemanget för en mer jämställd representation, och ett särskilt intresse för frågor kring språkbruket kopplat till jämställdhetsfrågor inom scenkonst har funnits med sedan utbildningstiden.

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer