Styrelsen för KVAST 2022

Sofia Sahlin, Ordförande

Sofia Sahlin är från början klassisk musiker, tvärflöjt, där hon frilansat 1997-2005 i orkestrar som Radiosymfonikerna, Göterborgssymfonikerna, Stockholms Filharmoniska orkester m fl samt spelat mycket kammarmusik. Numera jobbar hon även som sångerska och har kantorsexamen. I sitt företag, Ljungandalen Rest & Development, jobbar Sofia som projektledare i olika sammanhang samt med S:t Olavsleden både praktiskt och med kulturella projekt samt med utvecklingsprojekt för landsbygden i Ljungandalen, Medelpad.
Sedan 1997 har Sofia startat och suttit i styrelsen för flertalet föreningar. 2018 valdes hon till styrelseordförande i Studieförbundet Bilda Mitt och sedan sommaren 2020 även till medlem av förbundsstyrelsen i Bilda.
Engagemanget för jämställdhet i samhället har bland annat resulterat i en föreställning om kroppslig integritet ”Freda din kropp”, styrelseplats samt uppdrag för Winnet för kvinnliga entreprenörer och mycket mer. Dessa projekt och uppdrag har fördjupat och ökat kunskapen om de mekanismer och beteenden som upprätthåller maktobalansen mellan könen och gett kunskap om metoder för förbättring.

Ann-Christin Högnabba, vice ordförande

Christin Högnabba är utbildad sångare och sångpedagog från Sibelius-Akademins vokalmusikavdelning och Stockholm Operastudio. Hon har även en examen i företagsekonomi med inriktningen konst, kultur och ekonomi från Södertörns högskola. Christin har varit verksam som frilansande opera- och konsertsångerska, sångpedagog och kulturentreprenör och har producerat ett stort antal konserter och operaföreställningar i egen regi. Christin var ansvarig för orkester- och repertoarfrågor inom KVASTs senaste stora projekt Repertoarrycket III och fortsätter efter avslutat projekt som vice ordförande i föreningen. Hennes eget nystartade KammarOperaKompani spelar svensk kammaropera i originalbesättning med tonvikt på kvinnliga tonsättare och gör sin första produktion december 2020 på Strindbergs Intima Teater med en uppsättning av Margareta Hallins Den starkare.

Lina Järnegard, kassör

Lina är tonsättare, utbildad vid Gotlands tonsättarskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg där hon också är bosatt. Hon föredrar nära samarbeten med andra konstnärer och musiker vilka ofta lett henne in i projekt där musik iscensätts i någon form. Tillsammans med Anna-Sara Åberg, mezzosopran, startade hon ensemblen Dråpera 2010 som sedan dess ungefär vartannat år presenterar en nyskriven scenisk föreställning/konsert.

Förutom att skriva musik har Lina engagerat sig för den nya konstmusiken i olika sammanhang. Bl.a. som styrelsemedlem i föreningen Levande Musik i Göteborg där hon är med och arrangerar konserter med nutida konstmusik, noterad och improviserad. Föreningen sätter jämställdhet högt på agendan och har alltid minst 50% andel kvinnor på konserter men också representanter i styrelsen. 

Anne Pajunen, sekreterare

Anne Pajunen är tonsättare, sångare, musiker och performancekonstnär verksam både i Sverige och internationellt.
Komponerar framför allt för röst, elektronik och instrumentalensembler, och arbetar främst med experimentell musikdramatik.
Konstnärlig ledare för Svenska Moderna Operaensemblen S.M.O.K sedan 1994. Arbetar under 2020 med ett omfattande tvärkonstnärligt musikprojekt för Scenkonst Sörmland genom ett musikresidens.
Sekreterare i KVASTs styrelse sedan 2019. Engagemanget för en mer jämställd representation, och ett särskilt intresse för frågor kring språkbruket kopplat till jämställdhetsfrågor inom scenkonst har funnits med sedan utbildningstiden.

Christofer Elgh, medlemsansvarig

Nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik och kammarmusik är former som Christofer rör sig fritt i och ofta låter samverka med andra konstarter. Det öppna samtalet, jämställdhet och icke- hierarkiska strukturer är centrala byggstenar i hans konstnärliga verksamhet och lärargärning. Christofer vill förändra förutsättningar för kompositionsundervisning genom att jobba för öppenhet, förståelse kring könsidentitet, genus, identifikation samt en jämställd representation av lärare och elever/studenter. Genom att verka för jämställd repertoar och nya undervisningsmetoder vill han påverka musiksamhället från grunden. Christofer Elgh är verksam som tonsättare. Utöver det undervisar han i komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Ingesunds Musikhögskola och Stockholms Estetiska Gymnasium. Christofer har komponerat ett åttiotal verk däribland fyra kammaroperor, orkester- vokal- och kammarmusik samt musik till dansföreställningar och film. Christofer är född 1969 i Åmål Dalsland.

Kajsa Magnarsson, ledamot

Kajsa Magnarsson är musiker, ljudkonstnär och komponist.  Feminism är något som engagerat henne sedan tonåren och som följt med under utbildningstiden. Det syns tydligt i flera av hennes verk som Överfallslarmsorgeln och Strap-On och Elgitarr. Hon arbetar gärna med andra och har, förutom att samarbeta med andra musiker, gjort musik och ljud till dans och film. Kajsa arbetar intuitivt med material och teman som hon tagit sig ann och låter det leda vägen. Magnarsson har en kandidatexamen i komposition med inriktning ljudkonst från Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet. Hon har också studerat komposition på Universität der Künste i Berlin och på Gotlands Tonsättarskola. Magnarsson har varit aktiv som styrelsemedlem i Konstmusiksystrar 2014–2018 och även fortsatt som producent inom samma förening. Sedan 2021 är hon styrelseledamot i KVAST.

Katarina Ström-Harg, suppleant

Katarina Ström-Harg är en väletablerad pianist inom svenskt musikliv och har ett världsomspännande kontaktnät. Hon har konserterat i USA, Storbritannien, Frankrike, Kroatien, Danmark,Spanien. I Sverige bl.a med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och Norrköpings symfoniorkester. Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik. Hon har särskilt fått uppskattning för sina tolkningar av Bach, Beethoven och Mozart. Dessa tonsättare kombinerar hon gärna med nutida musik med särskild tonvikt på kvinnliga tonsättare från 1900-talets början fram till nutid. Tonsättare som nyligen har skrivit musik för henne är Niklas Breman, Libby Larsen och Katarina Leyman, Ivo Nilsson och Peter Lindroth. Hon driver olika projekt som entreprenör och är en nyskapare genom att presentera levande musik i olika miljöer. Sedan 1990 bildar hon duo tillsammans med klarinettisten Stefan Harg. Katarina spelar också hammarklaver (A= 430). Katarina är professor i instudering/interpretation vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon engageras ofta som föreläsare över det Ergonomiska pianospelet och är mycket aktiv som förmedlare av det naturliga pianospelet. Katarina är representerad på ett antal CD bl.a med den publika succén Arvo Pärt: Solo Piano.Ägare av fonogrambolaget www.fp music.se

REPERTOARBANKEN

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 3000 verk! Du kan bläddra, filtrera och söka på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera med mera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, svårighetsgrad, titel, durata….

Till Repertoarbanken

UNGA OCH LÄRARE

Musik skriven av kvinnor på lektionen? Det finns musik från alla epoker och stilar och i olika svårighetsgrad – klicka in och låt dig inspireras, lyssna, titta… Tjejer och kvinnor har skrivit och skapat musik i alla tider, och kommer göra det mer och mer, kanske just du är på väg att bli tonsättare?

Lyssna och läs

KUNSKAP OCH METODER

Hur lockar vi fler kvinnliga/ickebinära sökanden till vår kompositionsutbildning? Var där verkligen så få kvinnliga tonsättare historiskt? Omedveten könsdiskriminering, gäller det mig? Historisk information, texter för reflektion och tips för en mer jämställd musikverksamhet och programläggning finns här!

Läs mer