RepertoarRycket

KVASTs projekt för att få Sveriges symfoniorkestrar, sinfoniettor och kammarorkestrar att nå en mer jämställd repertoar.

RepertoarRycket genomfördes hösten 2013 – våren 2014, då KVAST besökte samtliga orkestrar för diskussion och erbjudande om rådgivning eller annan hjälp.

Målet är att varje orkester själv ska få sätta sina egna mål för en jämställd repertoar de kommande åren.

Kvast_RepertoarRycket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar