Postkodstiftelsen stödjer KVASTs projekt Repertoarrycket III

2018/06/30

Föreningen KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – har fått 1 375 000 kronor i projektstöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Projektstödet ska användas för att genomföra ”Repertoarrycket III” under ett och ett halvt år framåt. Projektet, som startar den 1 september 2018, kommer innehålla en mängd olika moment: repertoarsamtal med orkestrar, operahus, utbildningar och skolor, samt framtagande av pedagogiskt anpassat repertoar till sist nämnda. Dessutom finns nu resurser att utveckla KVAST:s hemsida och den s k Repertoarbanken, f n med ca 1800 verk, den kommer att fyllas på med över tusen verk, samt framtagande av repertoar från olika källor och arkiv.

Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen:
– Jämställdheten i musikbranschen släpar efter och klassisk musik är den genre som det ser sämst ut för. Andelen kvinnliga tonsättare på svenska musikinstitutioner är försvinnande liten. Vi är stolta över att stötta KVAST i deras arbete med att bidra till att göra den klassiska musiken i Sverige mer jämställd, vilket sker bland annat genom att man synliggör kvinnliga tonsättare, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tack vare projektstödet kan KVAST dessutom genomföra olika publika event, till att börja med Jubileumsfestivalen i Konserthuset Stockholm 10–14 oktober 2018.* ”Repertoarrycket III” är början på resan mot rösträttsåret 2021, då KVAST hoppas kunna räkna till åtminstone 21 procent kvinnliga tonsättare på den svenska konsert- och operarepertoaren.

– Vi är både tacksamma och lyckliga över projektstödet, som kommer precis när KVAST firar sitt tioårsjubileum och vi blickar framåt. Föreningens arbete har genom åren lett till förändringar på flera håll, men dessa är bara i sin början och behöver skjuts och draghjälp för att få fäste och utvecklas. Andelen kvinnliga tonsättare är fortfarande allt för låg. I detta läge finns dessutom risk för en backlash, vilket vi nu kan arbeta för att motverka. Med Postkodlotteriets Kulturstöd kan vi utveckla vårt sätt att jobba både på djupet och bredden, och även ta till några nya grepp, säger KVAST:s ordförande Astrid Pernille Hartmann.

PÅ fotografiet: KVASTS STYRELSE: Eva Sidén, Kristin Boussard, Astrid Pernille Hartmann, Kristin Warfvinge, Leo Correia de Verdier.

*KVAST:s jubileumsfestival i oktober stöds även av Konserthuset Stockholm, Statens Musikverk, Musikaliska Akademien och Längmanska kulturfonden.