Yatzkan, Rachel

2011/06/23

Rachel Yatzkan (1968),  Köpenhamn, Danmark 

Arbetar främst inom kammar- och vokalmusik.
Hon är präglad av sin uppväxt i Jerusalem och har rötter i mellanöstlig och sydösteuropeisk folkmusik.

 

Rachel Yatzkan på Dansk Kompoist Forening ›