Viktig debattartikel i Dagens Nyheter om Kvasts påverkansarbete, av Camilla Lundberg.

2016/11/20

”Föreningen Kvasts konkreta krav på kvoter har gett en helt ny energi åt begreppet ny konstmusik”.

Så heter det på bästa kvastologiska i denna debattartikel med fokus på KVASTs påverkansarbete. Om Kungliga Filharmonikernas flotta satsning, hennes eget pionjärarbete på 70-talet m m. Ja, det går framåt, i alla fall på vissa håll. Men fortfarande mycket kvar att göra för både KVAST och våra orkestrar, operahus m fl för att ingjuta kvinnoliv i konstmusiken. Och se till att det blir till bestående repertoarryck, inte bara en och annan nyck. De framsteg vi ser idag leder rakt in i framtiden för konstmusiken i stort, men kvinnors röster och konst står alltid i fara att hamna på undantag, idag på sina håll mer än vi kunde ana!

 

 

Foto: Don Titelman/SVT.