Välkommen till nya KVAST-sidan!

2016/09/12

Bästa KVAST-ar, KVAST-entusiaster, KVAST-ologer; kvinnor, män och hen!

Den sedan i våras nya styrelsen (fotot) har under inspiration av vår nya webmaster och -designer, tillika kompositionsstudent Annika Marmén, tagit fram en ny KVAST-logga. Och när man börjar måla om i ett rum, så leder det alltid till ytterligare arbeten. Vi har som ni ser gjort om hela vår webbplats; utseende och struktur. Innehållet är kvar. Snart dags att börja fylla på med nytt innehåll, färgen ska bara få torka! Vi vill efter bästa förmåga förvalta arvet från KVAST-sidan, med den unika Repertoarbanken och allt annat som där byggts upp av Per-Åke Byström. Det är dyrbara arvssmycken som det är en ära att få bära vidare – till en ny klädsel.

Just denna på många håll i Sverige ljuvliga sensommardag är det alltså dags att presentera vår nya look. Välkomna tillbaka, hoppas ni gillar den!

”Släppet” är även föranlett av att KVAST står inför en VIKTIG VECKA, ja, kanske början på en ny era på de svenska estraderna för konstmusik. Det handlar om ett rundabordssamtal på Kulturrådet om jämställdhet i musiken. Detta på uppdrag av regeringen, som menar allvar med sitt jämställdhetstänk.

Som många av er vet uppvaktade KVAST kulturministern Alice Bah Kuhnke för ett år sedan där vi berättade om hur illa ställt det är med jämställdheten hos våra offentligt finansierade orkester och operahus. Detta, ihop med KVASTs (senast ihop med FST) statistik, som återkommande lyfts och debatterats i media, har givetvis varit avgörande för detta initiativ. Vi hoppas att det ska leda till en vändning och nytändning i konstmusikrepertoaren, liksom den man nu ser hos en och annan uppstickare, med Kungliga Filharmonikerna i spetsen, och inte att förglömma de även i år trogna pionjärerna Blåsarsymfonikerna. Även andra signaler i musikmiljön ger visst hopp om en positiv utveckling. Till detta hoppas vi kunna återkomma, med goda nyheter.

Inom kort öppnar även den engelska utgåvan av vår webbplats. Ett stort och viktigt arbete har under förra året gjorts av översättare Robin Blanton så att vi nu även kan sikta på att nå ut allt bredare internationellt, inte minst med vår Repertoarbank. Och a propos internationellt:  i slutet på oktober är KVAST, vid undertecknad, inbjuden till ett panelsamtal tillsammans med konserthuschef Stefan Forsberg på den feministiska festivalen Specs On i Berlin. Vi tror och hoppas att vi här kan inspirera fler att framföra mer musik av kvinnliga tonsättare från förr och nu!

soliga hälsningar från

Astrid Pernille Hartmann

ordförande i KVAST