Upphittat: mer än 1,000 verk av svenska, kvinnliga tonsättare

2013/02/28

kvinnosymbol_noter_ruff-01Kungl Musikaliska akademien har nu presenterat en del av sitt projekt Kvinnliga tonsättare: bevarande och tillgängliggörande. I den inventering som gjorts med pengar från Statens musikverk (jämställdhetsstöd) vill man lyfta fram musik skriven av kvinnor och göra noterna spelbara för dagens orkestrar och ensembler. Man kommer för det senare att skanna en del partitur som kommer att finnas tillgängliga via den nationella biblioteksdatabasen Libris.

Glädjande idag är att inventeringen kommit fram till mer än 1,000 verk av 72 kvinnliga tonsättare. Musik från 1700-talets mitt fram till mitten av 1900-talet. Musik komponerad av kvinnor som levde i en tid då kvinnans roll i musiklivet mest var för att behaga, inte för att skapa. En tid långt före rösträttsreform och särbeskattning …

Inventeringen rymmer på mängder av överraskningar och aha-upplevelser och visar på en synnerlig produktivitet bland många av dessa kompositörspionjärer.

Vi gör vågen för Musikaliska akademiens satsning och Musik- och teaterbibliotekets fackmässiga genomgång!

 

Läs mer om En återfunnen repertoar

Direkt till förteckningen

KVASTs unika lista med mer än 150 svenska, kvinnliga kompositörer