Tulve, Helena

2012/03/11

Helena Tulve (1972), Estland

Har studerat komposition vi Estniska Musikakademien för Erkki-Sven Tüür samt vid Conservatoire Superieur de Paris. Var composer-in-residence för Estniska filharmoniska kören 2001-02. Hon undervisar i komposition vid  Estniska Musikakademien. Skriver musik för kammarensemble och instrument, kör, soloinstrument, ofta i elektroakustisk kombination.

 

Mer info