Tidigare svenska tonsättare i ljuset

2012/11/11

Musikaliska akademien har tagit initiativ till att ta fram ”allt” om tidigare svenska tonsättare, manliga såväl som kvinnliga. Projektet går under namnet Levande musikarv och startar nu samt löper under sex år.

Vid presentationen av projektet i början av november klingade musik av flera kvinnliga tonsättare (du hittar dem alla här på kvast.org):

Amanda Maier-Röntgen: första satsen ur Sonat i h-moll för violin och piano

Valborg Aulin: Valse élegiaque för piano

Laura Netzel: Etyd i G-dur (”La fileuse”) för piano

Ingeborg Bronsart: Romans A-dur för violin och piano

 

Levande Musikarv vill göra den dolda svenska musikskatten synlig och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare.

Detta kommer vi framöver att hitta på Levande musikarv:

  • En databas med fyllig information om musik och tonsättare
  • Utgivning av källkritiska notutgåvor som kan laddas ner kostnadsfritt
  • Texter på vetenskaplig nivå om tonsättare, verk och musikmiljöer
  • Radioinspelningar

Läs mer och följ Levande Musikarv här

Sveriges samtliga kvinnliga tonsättare