Tegnér, Alice

2010/06/15

Alice Tegnér (f. Sandström) (1864-1943), Sverige

Svensk tonsättare och musiklärare. Tegnér genomgick Högre Lärarinneseminarium i Stockholm samt studerade musik för bl.a. Ludvig Norman (piano) och Johan Lindegren (komposition). I sitt arbete som lärare ansåg hon musiken vara karaktärsdaningens största hjälpmedel. Hennes sångsamling Sjung med oss, Mamma! sägs ha skapat den klassiska barnvisan i Sverige.

Hon är dock mindre känd för sitt övriga komponerande. Bland hennes större kompositioner märks exempelvis fyra kantater. Tegnérs komponerande följer en nordisk romantisk linje, präglad av en rik melodisk ingivelse och fin poesi.