Tarrodi fick Malmlöf-Forsslings pris

2016/03/7

Fr v: Paula af Malmborg-Ward, Susanne Rydén, Andrea Tarrodi

Tonsättaren Carin Malmlöf-Forssling (1916–2005) var första invalda kvinnliga medlem i FST (Föreningen Sveriges Tonsättare). Ensam kvinna i denna förening fick hon vara ett antal år.

År 2002 instiftade Carin Malmlöf-Forssling i samråd med Kungliga Musikaliska Akademien en stiftelse ”till fromma för det svenska konstmusiklivet”. 2015 gick priset till Daniel Nelson (2014 till Malin Bång). I år är prissumman höjd till 75,000 kr och priset går till Andrea Tarrodi.

Motivering:
Andrea Tarrodi är född 1981 och har under det senaste decenniet etablerat sig som en av sin generations mest anlitade tonsättare. Hennes imponerande verklista spänner över soloverk, elektroakustiska verk, kammarmusik, körmusik, solokonserter sceniska verk och orkesterverk av varierande storlek och besättning. Inspirationen från naturen – både dess regelbundenhet och dess nyckfullhet, är påtaglig i Andrea Tarrodis musik. Flyhänt, lyhört och med stor varsamhet komponerar hon fram sin egen inre ton där klang, formspråk och kolorit bildar en dynamisk helhet.

 

Under högtidliga former mottog Andrea Tarrodi Malmlöf-Forsslings tonsättarpris vid en konsert i Falun med Dalasinfoniettan den 5 mars 2016.

– Prisceremonin ägde rum efter det inledande verket Revival av Carin Mallöf-Forssling följt av Andrea Tarrodis Camelopardalis som starkt berörde publiken. Det var en fantastiskt fin konsert, säger akademiens preses Susanne Rydén på plats i Falun.

Dirigent var David Björkman och som konsertpresentatör fungerade tonsättaren Paula af Malmborg Ward.