Studiecirkel KVAST och ABF start 17 september

2019/08/22

KVAST och Studieförbundet ABF skapar tillsammans en ny studiecirkel!

För att se all information och anmäla dig, följ denna länk: Rum för kvinnors musikskapande ABF Stockholm

Innehåll
Hur har förutsättningarna för kvinnors musikskapande sett ut genom historien? Var, när och hur fick de plats för eget skapande och på vilket sätt mottogs detta, eller mottogs det inte, i det offentliga rummet. Från Hildegard av Bingen till nutid gör vi nedslag i tid och rum för att utforska detta. Med fokus på västerländsk konstmusik och genom läsande, diskussioner, musiklyssnande och studiebesök fördjupar vi oss i ämnet med syftet att försöka förstå varför kvinnors musik än idag är en så liten del av den musik som spelas på världens konstmusikscener.

Upplägg
Studiecirkeln innehåller flertalet spännande programpunkter med både gäster och studiebesök. Föreläser gör Wolfgang Undorf (Unconscious gender gap), Christina Larsson Malmberg från Operabyrån och Ditte Hammar från Den andra Operan. Under studiecirkeln genomförs också tre studiebesök, ett på Hallwyllska museet, ett på Musikaliska och ett på elektronmusikstudion EMS.

På Hallwyllska (2019-10-03) genomförs en Salongskonsert med Ann-Christin Högnabba, pianisten Stefan Lindgren och violinisten Alva Press och fokus ligger på svenska kvinnliga tonsättare från 1800-talet. Särskilt roligt är att vi kan presentera professor emerita Eva Öhrström som gästföreläsare. Öhrström ger ut en bok i ämnet till hösten och är en verklig specialist på området.

Under studiebesöket på Musikaliska (2019-10-08) deltar Lena Haag som fördjupat sig i kvinnliga tonsättare från 1900-talet och som särskilt kommer att lyfta fram en av de få svenska 1900-talstonsättarna Carin Malmlöf-Forssling. Här får vi också ta del av en fantastisk konsert med Malvakvartetten. De spelar stråkkvartetter av Karin Rehnqvist, Judit Weir och Carin Malmlöf-Forssling.

Avslutningsträffen (2019-10-15) kommer ske på elektronmusikstudion EMS där vi gör ett studiebesök och får bekanta oss med lokalerna och dessutom träffa tre tonsättare som är verksamma där: Eva Sidén, Marcia Bassett och Sol Andersson vilka presenterar sitt arbete och ger verkexempel.

Avvikelser
Den tredje träffen, studiebesöket på Hallwyllska, sker inte tisdag den 1.a oktober utan torsdag den 3.e oktober. Som deltagare i studiecirkeln ingår inte biljett till föreläsning, konsert och visning av Hallwyllska men du erbjuds ett rabatterad pris om 100kr (biljetterna kostar annars 200kr).

Detta är en del av KVASTs pågående projekt ”Repertoarrycket III”
Ann-Christin Högnabba som jobbar i projektet är cirkelledare och studiecirkelmaterialet kommer sedan kunna användas i hela landet och tillgängliggöras för musikutbildningar och skolor för alla åldrar!

Samarrangemang med ABF Stockholm och finasiering från Postkodstiftelsen