Stants, Iet

2015/04/27

Iet Stants, Hendrika Henriëtte Cornelia Stants (1903-1968), Nederländerna

Hon var en av de första som studerade komposition för Willem Pijper (i början av 1920-talet). Hade sin mest produktiva period 1920-26. Har komponerat för orkester och mindre ensembler; två stråkkvartetter, en pianotrio och en violinsonata. Efter andra världskriget ägnade hon sig helt åt musikundervisning.